ENGLISH
  Güncelleme: 03/04/2014

Kalkınma Ajansları Proje Teklif Çağrıları (Güncellenme 11.03.2014)

Avrupa Birliği bölgesel politikasına uyum kapsamında 25.01.2006 tarih ve 5449 No'lu Kanun ile kurulan Kalkınma Ajansları temsil ettikleri bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmayı hedeflemektedir. Söz konusu kanun kapsamında 26 kalkınma ajansının kurulmasına karar verilmiştir. Koordinasyonu Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 2010 yılının başlangıcı itibariyle Ajansların tamamının faaliyete başlaması sağlanmıştır.

Kalkınma Ajansları, ilk aşamada, temsil ettikleri bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını proje teklif çağrıları vasıtası ile bölgelerdeki kuruluşların projelerine mali destek sağlayarak gerçekleştirecektir. Ajanslar tarafından uygulanan proje teklif çağrısı modeli AB mali yardımı kapsamında uygulanan modelin bir benzeridir.

Kalkınma Ajansları tarafından yapılan proje teklif çağrılarına ilişkin özet tablo için tıklayınız.

      


Güncelleme: 03/04/2014 / Hit: 116,936

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı