ENGLISH
  Güncelleme: 16/08/2021

Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği Bakanlığı, 15 Temmuz 2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 4 sayılı Bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatları hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Söz konusu Kararname kapsamında oluşturulan Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği tarafından sağlanan katılım öncesi mali yardımlar ile ülkemizin katılım sağladığı Avrupa Birliği Programları ve sınır ötesi işbirliği programlarının etkin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli koordinasyonu sağlayarak, programlama, uygulama, izleme, ve değerlendirme çalışmalarını yürütmektedir.

Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü’nün görevleri aşağıdaki gibidir:

  • Avrupa Birliği tarafından sağlanan katılıma yönelik malî yardımları koordine etmek, izlemek, yönlendirmek ve değerlendirmek.
  • Başkanlıkça yönetilen malî yardımları programlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.
  • Avrupa Birliği mali yardımları kapsamında yürütülmekte olan sınır ötesi işbirliği programlarının Ulusal Otoritesi olarak görev yapmak.
  • Avrupa Birliği ile imzalanan Çerçeve Anlaşma ve Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında sözleşmeli personel çalıştırmak, program destek ofisleri açmak ve Ulusal Otoriteye verilen diğer tüm mali ve idari sorumlulukları yerine getirmek.
  • Programlar kapsamında uygulanan projelere fazla ödeme yapılması halinde geri alınmasını sağlamak. Programlar kapsamında imzalanan yasal belgelerde öngörüldüğü şekilde, projelere fazla ödenen tutarın geri alınamaması durumunda, Başkanlık bütçesinden ilgili tutarı programların makamlarına ödeyerek, alacaklarını proje faydalanıcısından hukuki yollarla takip ettirmek.
  • Başkanlığın doğrudan yürüttüğü projelerin ihale, sözleşme imzalama ve ödemeler dâhil uygulamaya yönelik tüm işlemlerini yapmak.
  • Birlik Program ve Ajanslarına katılımı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

Güncelleme: 16/08/2021 / Hit: 57,398

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı