ENGLISH
  Güncelleme: 17/07/2019

Gümrük Birliği Ortak Komitesi

Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliğini tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca, Gümrük Birliği'nin işleyişiyle doğrudan ilgili alanlarda (ortak ticaret politikası, rekabet politikası, gümrük mevzuatı vb.) Türk mevzuatının AB mevzuatına uyum durumu ile uygulama sorunlarını görüşmek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) kurulmuştur. Gümrük Birliği Ortak Komitesi, Anlaşma taraflarının temsilcilerinden meydana gelir ve tavsiye niteliğinde kararlar alır.

GBOK,  Gümrük Birliği'nin düzgün işlemesini sağlamak amacıyla bilgi ve görüş alışverişi yürütür ve Ortaklık Konseyi'ne tavsiye kararları hazırlar. Gerektiğinde görevlerini yerine getirmede kendisine yardımcı olacak alt komiteler veya çalışma grupları kurabilir. Örneğin Gümrük Birliği Ortak Komitesi altında "Teknik Mevzuat Çalışma Grubu " oluşturulmuştur.

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nda, genel bir kural olarak, GBOK’un ayda bir kez toplanması öngörülmüştür. Ancak uygulamada, Gümrük Birliği Ortak Komitesi yılda bir veya iki defa toplanmaktadır.  Son olarak, 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde 36. Dönem GBOK toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

 


Güncelleme: 17/07/2019 / Hit: 60,677