ENGLISH
  Güncelleme: 19/05/2024

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)

AYM ile öngörülen tedbirlerden Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM) temel yasal çerçeve (AB) 2023/956 sayılı Tüzük) AB Resmi Gazetesi’nde 16 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanmıştır. SKDM aracılığıyla AB, ilk aşamada, çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, hidrojen ve elektrik sektörlerine ilişkin yerli ve ithal ürünlerin tabi olduğu karbon bedelini eşitlemeyi amaçlamaktadır.

AB’nin “sera gazı emisyonlarında 2030 yılına kadar asgari %55 azaltım sağlanması” hedefine ulaşılmasını sağlamak üzere,  14 Temmuz 2021 tarihinde  açıklanan "Fit-for-55" (55’e Uygun) adlı mevzuat önerileri ve revizyon paketinin yasalaşma süreci tamamlanmıştır. Paket, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, hafif araçlara yönelik yeni emisyon performans standartları, arazi kullanımı kaynaklı sera gazı emisyonları, alternatif enerji altyapıları, emisyon azaltımında çaba paylaşımı, Emisyon Ticaret Sistemi gibi çeşitli alanlarda düzenlemeler içermektedir. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına ilişkin çerçeve mevzuat da bu kapsamda yer almaktadır.

AYM’nin odağında yer alan iklim eylemi alanında ise, Avrupa’yı 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim-nötr kıtası haline getirmeye yönelik siyasi taahhüdün hukuki açıdan bağlayıcı bir yükümlülüğe dönüştürülmesi amacıyla, 30 Haziran 2021 tarihinde "Avrupa İklim Yasası" kabul edilmiştir Yasa kapsamında ayrıca, AB'nin 2030 yılına yönelik öngördüğü sera gazı emisyonlarında 1990’a kıyasla %40 azaltım sağlanması hedefi de "1990’a kıyasla en az %55 azaltım" olarak güncellenerek üye ülkeler üzerine bağlayıcı hale getirilmiştir. Söz konusu güncellenmiş hedef Aralık 2020'de, AB'nin Paris Anlaşmasına yeni katkısı (NDC) olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında sunulmuştur. Avrupa Komisyonu tarafından AB’nin 2040 sera gazı emisyon hedefinin, 1990 seviyesine kıyasla %90 oranında azaltım olması önerilmektedir.

 


Güncelleme: 19/05/2024 / Hit: 1,367

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı