ENGLISH
  Güncelleme: 05/07/2019

Kurumsal Yapı

Türkiye ile Avrupa Topluluğu (AT) arasında Ankara Anlaşması ile kurulan ortaklık rejiminde, anılan ortaklığın yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla bir kurumsal yapı da getirilmiştir. Ortaklık ilişkisi açısından büyük önem taşıyan bu yapının içinde bulunan organlar:

Ortaklık Konseyi
Türkiye ile o zamanki ismiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında gümrük birliği temeline dayanan bir ortaklık ilişkisinin kurulması amacıyla Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Ankara Anlaşması ile belirlenen amaçlara ulaşılmasını sağlamak ve bu ortaklık ilişkisinin uygulanmasına ve geliştirilmesine yönelik her türlü düzenlemeyi yapmak üzere temel karar organı olarak bir Ortaklık Konseyi oluşturulmuştur. Devamı için tıklayınız.

Ortaklık Komitesi
Ortaklık Komitesi, Ortaklık Konseyinin, Ankara Anlaşması'nın 24'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasından aldığı yetkiyle, görevlerini düzenli ve sürekli biçimde yerine getirmesini sağlamak hususunda kendisine yardımcı olmak üzere, 3/64 sayılı Kararıyla, 1964 yılında kurduğu yardımcı bir organdır. Görevi, Ortaklık Konseyinin gündemini hazırlamak ve Ortaklık Konseyinin vereceği talimatlara uygun olarak, ortaklık ilişkisiyle ilgili teknik sorunlar üzerinde incelemeler yapmaktır. Devamı için tıklayınız.

Karma Parlamento Komisyonu
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Türkiye-AB ortaklığının demokratik denetim organı olarak düşünülmüş ve Ankara Anlaşması’nın 27.  maddesi uyarınca oluşturulmuştur. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun hukuki dayanağı 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye ve AET Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma”nın 27. maddesidir. Devamı için tıklayınız.

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
Karma İstişare Komitesi, Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sosyal ve ekonomik diyaloğun kurumsallaşması amacıyla oluşturulmuştur. Devamı için tıklayınız.

Gümrük İşbirliği Komitesi
Gümrük İşbirliği Komitesi, Ankara Anlaşması'nın, Ortaklık Konseyi'ni, görevlerinde kendisine yardımcı olabilecek her Komite'yi kurmaya yetkili kılan 24 ncü maddesine dayanılarak 15 Aralık 1969 tarihinde alınan 2/69 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile tesis edilmiştir. İlk toplantısını 28 Ekim 1979 tarihinde gerçekleştiren ve 12 Kasım 1982 tarihinde yaptığı 9 uncu toplantısından sonra 10 yıl süre ile toplanamayan Komite, 3 Aralık 1992 tarihinde gerçekleştirdiği 10 uncu toplantısından itibaren düzenli işleyen ve gümrük birliğinin tamamlanması sürecinde gümrüklerle ilgili teknik hususları ele alarak Ortaklık Konseyi'ne önemli ölçüde yardım sağlayan bir platform haline gelmiştir. Devamı için tıklayınız.

Gümrük Birliği Ortak Komitesi
Türkiye ile AB arasında kurulan gümrük birliğinin uygulama koşullarının düzenlendiği 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca, Gümrük Birliği'nin işleyişiyle doğrudan ilgili olan alanlarda (ortak ticaret politikası, ortak rekabet politikası, gümrük mevzuatı vb.) Türk mevzuatının AB mevzuatıyla sürekli uyumlaştırılması ilkesi kabul edilmiş ve bu ilkeyi hayata geçirmek için Gümrük Birliği Ortak Komitesi adında yeni bir organ kurulmuştur. Devamı için tıklayınız.


 

 

 

  

 


Güncelleme: 05/07/2019 / Hit: 240,121

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı