ENGLISH
  Güncelleme: 15/11/2022

AB'ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı (2021-2023)

AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı (UEP), 2021-2023 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmiştir.

AB Başkanlığı eşgüdümünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla güncellenen Ulusal Eylem Planı, AB müktesebatına uyum çalışmalarına hız vermek, tüm müzakere fasıllarında ilerleme kaydetmek ve siyasi engeller kalktığında fasılları hızla açabilmenin yanı sıra her alanda standartlarımızı yükselterek, uluslararası rekabet gücümüzü artırmak açısından da önemli bir rehberdir.

Türkiye’nin AB’ye katılım sürecindeki kararlılığının en önemli ifadesi ve başlıca yol haritası olan UEP, AB müktesebatına uyum çalışmalarını hem mevzuat uyumu, hem kurumsal/idari yapılanma çerçevesinde somut bir biçimde ortaya koymaktadır. Plan kapsamında yaklaşık 204 yasal düzenleme ile 126 idari tedbirin hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

Plan güncellenirken, geçmiş yıllardan farklı olarak, güncel AB müktesebatının yanı sıra, 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı 180 Günlük Eylem Planı, Yargı Reformu Stratejisi gibi ülkemizin ulusal önceliklerinin yer aldığı plan ve programlar da referans alınmıştır.

AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’na (UEP) ulaşmak için tıklayınız.

 


Güncelleme: 15/11/2022 / Hit: 22,960

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı