ENGLISH
  Güncelleme: 28/11/2022

Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği Bakanlığı, 15 Temmuz 2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatları Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır.

4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 58’inci maddesine göre Avrupa Birliği Başkanlığının görevi, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmektir. Başkanlığın uhdesinde bulunan bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Başkanlığa iki ayrı Genel Müdürlük ihdas edilmiş olup, bunlar Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Malî İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü’dür.

4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 62’nci maddesinin birinci fıkrası ile belirlenen Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Türkiye’nin Avrupa Birliği ve organları ile ilişkilerini yürütmek, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ortaklık çalışmalarının ve katılım müzakerelerinin genel koordinasyonunu sağlamak, bu çerçevede ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle gerekli politikaları ve hareket tarzlarını belirlemek, uygulamak ve koordine etmek.

b) Avrupa Birliği müktesebatı, ekonomik kriterler ve siyasî kriterler alanında yürütülen katılım müzakerelerini, uyum çalışmalarını ve uygulamalarını yönlendirmek, koordine etmek ve izlemek.

c) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 62’nci maddesinin birinci fıkrası ile belirlenen görevler Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü emrine görevlendirilen sekiz daire başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bunlar;

  1. Siyasi İşler Daire Başkanlığı,
  2. Katılım Politikası Daire Başkanlığı,
  3. Tek Pazar ve Ticaret Daire Başkanlığı,
  4. AB Hukuku ve Çeviri Daire Başkanlığı,
  5. Sektörel Politikalar Dairesi Başkanlığı,
  6. Ekonomik, Mali ve Sosyal Politikalar Daire Başkanlığı,
  7. Tarım ve Balıkçılık Daire Başkanlığı,
  8. İletişim Daire Başkanlığı.

Güncelleme: 28/11/2022 / Hit: 61,745

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı