ENGLISH
  Güncelleme: 05/07/2019

AB'ye Katılım için Ulusal Eylem Planı (2016-2019)

62. Hükümet döneminde iki aşamalı olarak hazırlanan AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı, 64. Hükümet’in 2016 Yılı Eylem Planı dikkate alınarak güncellenmiştir. 2016-2019 Dönemini kapsayan AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı, 26 Şubat 2016 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı, katılım sürecinde ülkemizin başlıca yol haritalarından biridir. Eylem Planı, önümüzdeki dönemde AB sürecinde atacağımız adımları, hem mevzuat uyumu, hem de kurumsal ve idari yapılanmalar çerçevesinde somut bir biçimde ortaya koymaktadır.

AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı’nda, 87 kanun, 278 ikincil düzenleme ve 155 idari yapılanmanın hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı için tıklayınız.


Güncelleme: 05/07/2019 / Hit: 33,590