ENGLISH
  Güncelleme: 27/05/2024

Türkiye-AB Bilim, Araştırma, Teknoloji ve Yenilik Yüksek Düzeyli Diyalog

Bilim, Araştırma, Teknoloji ve Yenilik Konulu Yüksek Düzeyli Diyalog kapsamında ilk toplantı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile Yenilikçilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu AB Komiseri Mariya Gabriel’in eş başkanlıklarında 15 Kasım 2022 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve her iki taraftan çok sayıda bürokrat katılım sağlamıştır .

Toplantı gündemi kapsamında yeşil dönüşüm, sanayinin geleceği ve Birlik Programları konularında görüş alışverişinde bulunulmuş, toplantı sonunda ortak basın açıklaması yayınlanmıştır.

Yüksek Düzeyli Diyalog ikinci toplantısı ise 25 Nisan 2024 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ile Yenilikçilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu AB Komiseri Iliana Ivanova’nın eş başkanlıklarında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ülkemiz adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı ve TÜBİTAK temsilcileri katılım sağlamıştır. 

Toplantı gündemi kapsamında bilim, teknoloji ve yenilik politikaları, sanayide yeşil ve dijital dönüşüm ve yenilik ekosistemi konu başlıklarında Türkiye ve AB’deki gelişmeler ile işbirliği alanları değerlendirilmiş, toplantı sonunda ortak basın açıklaması yayınlanmıştır. 

Bilim, araştırma, teknoloji ve yenilik tüm dünyada oldukça hızlı gelişen ve küresel sorunlara çare üretme kapasitesi en yüksek alanlar olarak görülmektedir. Bahse konu alanlarda Avrupa Birliğine uyum sürecimiz 25. Bilim ve Araştırma Faslı çerçevesinde yürütülmektedir. Bu fasıl geçici olarak kapatılan tek fasıl olup, fasılda uyum durumumuz çok ileri düzeydedir. Bilim, araştırma ve yenilik konuları gerek Birlik Programları kapsamında gerekse AB politika ve uygulamalarının takibi kapsamında AB ile yakın işbirliği içinde olduğumuz alanlardır. Bilim, Araştırma, Teknoloji ve Yenilik konulu bu üst düzey diyalog mekanizması, bu alanlarda işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve ortak çıkar ve zorlukların değerlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.


Güncelleme: 27/05/2024 / Hit: 2,584

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı