ENGLISH
  Güncelleme: 12/01/2023

Türkiye-AB Bilim, Araştırma, Teknoloji ve Yenilikçilik Yüksek Düzeyli Diyalog

“Bilim, Araştırma, Teknoloji ve Yenilik Konulu Yüksek Düzeyli Diyalog” ilk toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Yenilikçilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu AB Komiseri Mariya Gabriel’in eş başkanlıklarında 15 Kasım 2022 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve her iki taraftan çok sayıda bürokrat katılım sağlamıştır .

Toplantı gündemi kapsamında “Yeşil Dönüşüm”, “Sanayinin Geleceği” ve “Birlik Programları” konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Bilim, araştırma, teknoloji ve yenilik tüm dünyada oldukça hızlı gelişen ve küresel sorunlara çare üretme kapasitesi en yüksek alanlar olarak görülmektedir. Bahse konu alanlarda Avrupa Birliğine uyum sürecimiz 25. Bilim ve Araştırma Faslı çerçevesinde yürütülmektedir. Bu fasıl geçici olarak kapatılan tek fasıl olup, fasılda uyum durumumuz çok ileri düzeydedir. Bilim, araştırma ve yenilik konuları gerek Birlik Programları kapsamında gerekse AB politika ve uygulamalarının takibi kapsamında AB ile yakın işbirliği içinde olduğumuz alanlardır. Bilim, Araştırma, Teknoloji ve Yenilik konulu bu üst düzey diyalog mekanizması, bu alanlarda işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve ortak çıkar ve zorlukların değerlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Toplantı sonunda ortak basın açıklaması yayınlanmıştır.


Güncelleme: 12/01/2023 / Hit: 2,040

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı