ENGLISH
  Güncelleme: 14/10/2022

İÇİŞLERİ

2020

Ulusal Sığınma Prosedürlerinin Etkinliğinin Uluslararası Standartlar ve Ulusal Mevzuata Uygun Olarak Kuvvetlendirilmesi

Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Kontrol Kapasitesinin Geliştirilmesi

İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analizi Merkezi'nin (UKORAM) Kurumsal Kapasitesinin Desteklenmesi

2019

Geri Gönderme Merkezlerinin Kapasitelerinin Desteklenmesi ve İdari Gözetleme Alternatiflerin Teşvik Edilmesi

Düzensiz Göçmenlerin Yönetimi, Kabulü ve Barındırılmasında GİGM'nin Desteklenmesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Kapasitesinin Artırılması (Kontrol Botları Temini)

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun (CEPO) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Türkiye’nin Doğu ve Batı Sınırlarında Sınır Gözetim Kapasitesinin Artırılması Faz 3

Taslak Ulusal Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Oluşturulması ve Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimini Uygulaması için Ulusal Eylem Planı’nın Güncellenmesi

2018

İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması Faz II 

2016

Yasa Dışı Uyuşturucu ile Mücadelede Türk Adli Bilim Laboratuvarlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgelerinde Sahteciliği Belirleme ve Risk Analizi Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Türkiye’nin Güneydoğu Sınırında Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması 

Mayından Arındırma ve Türkiye’nin Doğu Sınırında Sınır Gözetimi Kapasitesinin Artırılması – Aşama III

Türkiye’deki Düzensiz Göçmenlerin Desteklenerek Gönüllü Olarak Dönmesi ve Yeniden Entegrasyonu (AVRR) Faz II

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının Etkin Bir Şekilde Uygulanması Amacıyla Geri Gönderme Merkezleri Tefrişat

2015

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (TUBİM) Veri Toplama Kapasitesini Güçlendirmek

Türk Gümrük Muhafazanın Algılama Kapasitesinin Geliştirilmesi

İkinci Nesil Türkiye Cumhuriyeti E-Pasaportları 

Türkiye’nin Doğu ve Batı Sınırlarında Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması Faz I 

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının Etkin Bir Şekilde Uygulanması Amacıyla Geri Gönderme

Merkezleri İnşaat İşleri

Sahil Güvenlik Komutanlığının Düzensiz Göç ve Organize Suçla Mücadele Kapasitesinin Artırılması

2014

Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analizi Merkezi (NACORAC) ve Entegre Sınır Yönetimi Veri Tabanının Kurulması Projesi 

Geri Gönderme Merkezlerinin Yenileme ve Tadilat İşleri Projesi

Etkili Uyruk Tespiti Amacıyla Kapasite Geliştirmesi Projesi

Göç ve Uluslararası Koruma Alanında Sivil Toplumla İşbirliği için Teknik Destek Projesi

Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Teknik Destek - Kamu Farkındalığının Arttırılması Projesi

Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması – Aşama II

Türkiye’deki Düzensiz Göçmenlerin Desteklenerek Gönüllü Olarak Dönmesi ve Yeniden Entegrasyonu (AVRR)

 

Gümrük Muhafaza Kapasitenin Güçlendirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Güncelleme: 14/10/2022 / Hit: 6,767

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı