ENGLISH
  Güncelleme: 22/03/2022

Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Teknik Destek - Kamu Farkındalığının Arttırılması Projesi

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Teknik Destek - Kamu Farkındalığının Arttırılması Projesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar 

-

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay, Mart 2019 – Mart 2021

AB Katkısı (Avro)

1.350.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Proje ile göç konusunda ulusal düzeyde bilinçlendirme sağlanması ve farkındalık düzeyinin arttırılması amaçlanmaktadır. Yeni göç yönetimi sisteminde yer alan bütün yerel aktörlerin proaktif tutumunun desteklenmesi hedeflenmektedir.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

Bir farkındalık artırma stratejisi geliştirilmesi;

Hükümet yetkililerini bilgilendirme amaçlı El Kitabı ve CD içeren bir bilgi kitinin hazırlanması;

10 dakikalık bir eğitici filmin hazırlanması;

Kültürler arası etkinlikler ve serginin yer alacağı “göçmen haftası” düzenlenmesi;

Uluslararası Göçmen Gününü kutlayarak farkındalık yaratma amacıyla iki etkinlik düzenlenmesi;

Göçmen Kaynak Merkezinin tanıtılması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi;

Göç idaresinde insan hakları temelli yaklaşımları savunmak için parlamenterler için bir bilgilendirme oturumu düzenlenmesi.

 Güncelleme: 22/03/2022 / Hit: 3,284

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı