ENGLISH
  Güncelleme: 22/03/2022

Göç ve Uluslararası Koruma Alanında Sivil Toplumla İşbirliği için Teknik Destek Projesi

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Göç ve Uluslararası Koruma Alanında Sivil Toplumla İşbirliği için Teknik Destek Projesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay, Mart 2019 – Mart 2021

AB Katkısı (Avro)

1.800.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Proje ile göç ve uluslararası koruma alanlarında çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin kapasitelerinin arttırılması ve STK’ların karar alma mekanizmaları da dâhil olmak üzere kamu kurumları ve AB menşeili STK’lar ile mevcut işbirliğinin geliştirilmesi amaçlamaktadır. 

Yer

Türkiye (pilot iller: Ankara, İzmir, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay)

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

Proje kapsamında iki ana amacın gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir: kapasite geliştirme ile ağ kurma ve işbirliğini kolaylaştırma. Projenin önemli çıktılarından biri göç ve uluslararası koruma alanında çalışan STK’ların haritalandırılmasıdır.

Bir diğer önemli çıktı da STK’ların sürdürülebilirliğinin ve bağımsızlığının sağlanması için STK’lara yönelik fon mekanizmalarının araştırılmasıdır.

Bunun yanı sıra, STK’lar için eğitim modüllerinin hazırlanması ve eğitim verilmesi, STK’lar ile işbirliğinin yöntemlerinin belirlenmesi yer almaktadır.Güncelleme: 22/03/2022 / Hit: 3,389

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı