ENGLISH
  Güncelleme: 22/03/2022

İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması Faz II

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması Faz II

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlgili STK’lar

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı

AB Katkısı (Avro)

4.950.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Proje 2016 yılında tamamlanan AB IPA Fonlu Faz 1 projesinin devamı niteliğinde olup, Türkiye’de insan ticaretiyle mücadele alanında faaliyet gösteren kurumların kapasitesini güçlendirmeyi ve insan ticareti mağdurlarını koruma mekanizmalarının iyileştirilmesini hedeflemektedir.  

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

Proje ile Avrupa Konseyi’nin İnsan Ticaretiyle ilgili Sözleşmesini temel alan 3. Ulusal Eylem Planı taslağı hazırlanacaktır. Ayrıca insan ticareti mağdurlarını koruma alanında faaliyet gösteren STK’ların teknik kapasiteleri artırılarak daha fazla mağdura yardım etmeleri sağlanacaktır. Ulusal ve yerel düzeyde insan ticaretiyle mücadele stratejileri etkili hale getirilerek mağdurlara sağlanan hizmetler iyileştirilecektir. Hassas gruplar ve halk arasında insan ticareti mağdurunu tanıma konusunda farkındalık artırılacaktır. Son olarak proje, 3 ilde kurulacak pilot sığınma evleriyle, mağdurların güvenli şekilde barınmalarını ve temel ihtiyaçlarının sağlanmasını amaçlamaktadır.

 Güncelleme: 22/03/2022 / Hit: 3,074

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı