ENGLISH
  Güncelleme: 22/03/2022

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun (CEPO) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun (CEPO) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Yolsuzlukla Mücadele ve Yolsuzluğun Önlenmesi

Proje Faydalanıcısı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Diğer Faydalanıcılar

-

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı

AB Katkısı (Avro)

1.000.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Proje, CEPO’nun yalnızca kamu görevlileri için değil, aynı zamanda genel olarak toplum için etik kültürü aktarmak ve yerleştirmekten sorumlu olan kurumsal kapasitesini artırarak yolsuzlukla mücadeleye katkıda bulunacak ve Türkiye'deki etik ortamının genel olarak iyileştirilmesini sağlayacaktır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

Projenin ana sonuçları, yasal boşluk analizi ve ihtiyaç değerlendirmelerinin uygulanması, CEPO'nun mevcut yasasının değiştirilmesi için bir mevzuat taslağının hazırlanması, CEPO için bir gözetim ve koordinasyon mekanizmasının kurulması, CEPO personelinin gözetim, soruşturma ve mesleki eğitimler, kamu görevlilerine farklı sunum mekanizmaları aracılığıyla etik konusunda eğitim verilmesidir.Güncelleme: 22/03/2022 / Hit: 2,902

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı