ENGLISH
  Güncelleme: 22/03/2022

Türkiye’nin Doğu ve Batı Sınırlarında Sınır Gözetim Kapasitesinin Artırılması Faz 3

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Türkiye’nin Doğu ve Batı Sınırlarında Sınır Gözetim Kapasitesinin Artırılması Faz 3

Öncelik Alanı

İçişleri – Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı

AB Katkısı (Avro)

7.650.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Proje, sınır gözetim sisteminin modernizasyonu yoluyla sınır güvenliğini desteklemeyi ve düzensiz göçün, insan ticaretinin, sınır ötesi suçların, kaçakçılığın önlenmesine katkıda bulunmayı ve AB'nin IBM politikaları doğrultusunda sınır yönetimi ve standartlarının daha da geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Yer

Doğu ve Batı kara sınırları

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

Proje ile, önceki AB fonlu projelerden kalan arz açıklarının kapatılması için gözetleme direkleri (radar direkleri, iletişim direkleri ve dahili / harici elektro-optik direkler), sığınak birimleri, saha sensör sistemleri ve sistem odaları (liste gösterge niteliğindedir) gibi ekipmanlar temin edilecektir. Proje, kalan eksik teçhizatın temin edilmesini ve tüm sınırın uygun ekipmanla donatılmasını sağlayacaktır.

 Güncelleme: 22/03/2022 / Hit: 3,588

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı