ENGLISH
  Güncelleme: 22/03/2022

Etkili Uyruk Tespiti Amacıyla Kapasite Geliştirmesi Projesi

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Etkili Uyruk Tespiti Amacıyla Kapasite Geliştirmesi Projesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje  Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar 

-

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

27 ay – Mart 2019 – Haziran 2021

AB Katkısı (Avro)

3.950.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Ülkemize gelen mülteci ve düzensiz göçmenlerin statülerinin belirlenmesinde uyruk tespiti önemli olabilmektedir. Bazı AB ülkeleri gerekli dokümanları olmadan iltica başvurusu yapan kişilerin ya da düzensiz göçmenlerin uyruklarının tespiti için dil analiz sistemi kullanmaktadır. Proje ile yapay zekâya dayalı bu sistemi kullanarak Uygur ve Özbek uyrukluların ayırt edilmesi amaçlanmaktadır.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

Uygur ve Özbekleri tespit eden dil analiz sistemi kurulmuştur. Proje kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra personeli ile kolluk kuvvetlerinin eğitilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye Barolar Birliği ve hâkimler de projeye dâhil edilmiştir. Proje ayrıca, dil analizine ilişkin görüşme ve kayıtların yapılabilmesi için ekipman alımını içermektedir.

 Güncelleme: 22/03/2022 / Hit: 3,082

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı