ENGLISH
  Güncelleme: 22/03/2022

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (TUBİM) Veri Toplama Kapasitesini Güçlendirmek

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (TUBİM) Veri Toplama Kapasitesini Güçlendirmek

Öncelik Alanı

İçişleri – Organize Suçlarla Mücadele

Proje  Faydalanıcısı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

-

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

32 ay, Haziran 2018 – Şubat 2021

AB Katkısı (Avro)

2.850.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Proje, 2006 yılından bu yana uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgilenen TUBİM'in (Türkiye Ulusal Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi) veri toplama kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

Proje kapsamında Ulusal Uyuşturucu Veri Toplama Sistemine ilişkin mevcut mevzuatın gözden geçirilmesi, yeni yasal çerçevenin belirlenmesi ve hazırlanması, TUBİM'in Anlık Veri Toplama Sisteminin oluşturulması için gerekli metodolojinin belirlenmesi ve iyi ülke örneklerinin incelenmesi, Türkiye'de veri toplama ile ilgili bir rapor hazırlanması ve “erken uyarı sistemi”nin iyileştirilmesi gerçekleştirilecektir. Ayrıca, gerekli donanım ve yazılımın belirlenmesi ve sağlanmasıyla veri toplama için teknik kapasite artırılarak proje sonunda ilgili kurumlardan TUBİM'e güvenilir, anlık ve etkin veri akışı sağlanacaktır.

 Güncelleme: 22/03/2022 / Hit: 12,757

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı