ENGLISH
  Güncelleme: 01/06/2017

Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı

Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı

Genel Sekreterliğimiz tarafından yürütülmekte olan "Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı" katılım öncesi süreçte Türkiye'de sivil toplumu güçlendirerek, siyasal reformların ve AB'ye uyum çabalarının genişlemesine ve kalıcı hale getirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Türkiye için 2005 Yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında yer almakta plan program kapsamındaki sekiz farklı hibe programı için ayılan toplam bütçe 10,5 Milyon Avro'dur. Söz konusu hibe programlarının beşi merkezi olmayan uygulama sistemi kapsamında Genel Sekreterliğimiz tarafından yürütülmektedir. Diğer üç hibe programı ise merkezi uygulama sistemi kapsamında Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülmektedir.

A Bileşeni: Merkezi Olmayan STK Hibe Programları:

Merkezi olmayan uygulama sistemi kapsamında Genel Sekreterliğimiz tarafından yürütülen "Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı"na ilişkin teklif çağrılarının duyuruları Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından 30 Mart 2007 tarihinde yapılmıştır. Her bileşen için farklı tarihlerde olmak üzere başvurular 2007 yılının Haziran ayı içerisinde tamamlanmıştır. Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından koordine edilen değerlendirmeler sonucunda, toplam 581 proje başvurusu arasından 93 projeye finansman sağlanmasına karar verilmiştir. STK Hibe Programı kapsamında yürütülen hibe programları ile ilgili kısa bilgi aşağıda sunulmaktadır.

A1 - Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi: B2 Bileşeni kapsamında ele alınacak olan kadına yönelik şiddetle mücadele konusu hariç, toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın haklarının korunması hedeflenmektedir. Hibe Programı kapsamında yapılabilecek başvurular 6 Haziran 2007 tarihinde sona ermiştir.

A2 - Engelli Kişilerin Toplumla Bütünleşmesini Güçlendirme: Engelli kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın her alanına tam katılımının teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Hibe Programı kapsamında yapılabilecek başvurular 8 Haziran 2007 tarihinde sona ermiştir.

A3 - Tüketici Haklarının Korunması: tüketicinin korunmasına yönelik etkin uygulamaların güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Hibe Programı kapsamında yapılabilecek başvurular 14 Haziran 2007 tarihinde sona ermiştir.

A4 - Çocuk Haklarının Korunmasını Güçlendirme: Çocukların iyiliğini temin etmeye yönelik çabaların arttırılması ve zorunlu çocuk işçiliğiyle mücadele edilmesi hedeflenmektedir. Hibe Programı kapsamında yapılabilecek başvurular 11 Haziran 2007 tarihinde sona ermiştir.

A5 - Çevrenin Korunması: Daha geniş kapsamlı sürdürülebilir kalkınma kavramı üzerinde de durmak suretiyle, çevre alanındaki STKların katılımının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Hibe Programı kapsamında yapılabilecek başvurular 5 Haziran 2007 tarihinde sona ermiştir.

B Bileşeni: Merkezi (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından yönetilen) STK Hibe Programları

B1 - İnsan Hakları ve Demokrasinin Geliştirilmesi ve Bütünleştirilmesi: Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ile diğer ilgili uluslararası sözleşmeler ve antlaşmalarda öngörülen insan hakları ve temel özgürlüklerinin geliştirilmesi ve savunulması sürecinde sivil toplum katılımını güçlendirmek.

B2 - Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: aile içi şiddetin önlenmesi ve gelecekte şiddete maruz kalmayı önlemek amacıyla şiddet mağdurlarının desteklenmesi yoluyla kadın, çocuk ve gençlerin şiddete karşı fiziksel ve zihinsel açıdan korunmalarını desteklemek. Bu bileşen alt-proje A1 bileşenini tamamlayıcı niteliktedir.

B3 - Avrupa Ufukları ve Mozaik Programları: Katılım öncesi süreçte Türk kamuoyunun aktif katılımına ve konuyla ilgili bilgisinin arttırılmasına destek. AB'nin çok-kültürlü kimliğini yansıtan Avrupa kültürü ve sanatının çeşitli alanlarına Türk halkının ilgisinin arttırılması.

STK Hibe Programının ilk beş bileşenin kurumsal çerçevesi, Sözleşme Makamı olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Finans ve İhale Birimi'ni (MFİB) ve projenin Faydalanıcısı olarak Avrupa Birliği Genel Sekreterliğini kapsamaktadır. MFİB, hibe fonlarının doğru bir şekilde kullanılmasında nihai sorumlu olup, ihaleye çıkılması, sözleşmelerin düzenlenmesi ve ödemelerin yapılmasından sorumludur. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, MFİB ile imzalanmış olan Uygulama Anlaşması kurallarına göre, Projenin teknik uygulamasından sorumlu olacak ve verilen hibelerin izlenmesini koordine edecektir.

DUYURU 1 - STK Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları için bilgilendirme (RAR Format - 527 KB)
DUYURU 2 -  STK Hibe Programına ilişkin Eğitim Programı (DOC Format - 100 KB)
DUYUYU 3 - STK Hibe Programı Eğitimi için Ulaşım ve Konaklama Maliyetleri Konusunda bilgilendirme (DOC Format - 104 KB)
DUYURU 4 - STK Hibe Programı Eğitim Programı (ayrıntılı gündem)  (DOC Format - 55 KB)

7-11 Ocak 2008 tarihinde yapılan STK Hibe Programı eğitiminde ifade edilen ve Hibe Faydalanıcısı kuruluşların hibe projesi uygulamaları sırasında kullanmaları gereken bazı dosyalara ilişkin formatlar ve görünürlük ile ilgili doküman örneklerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. Aşağıda yer verilmeyen diğer dokümanlar üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu dokümanlar en ksıa süre içerisinde Genel Sekreterliğimiz web sayfasında duyurulacaktır.

HİBE FAYDALANICILARI İÇİN UYGULAMA REHBERİ

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ DOSYALARI

RAPORLAMA DOSYALARI

ARA FAALİYET RAPORU FORMATLARI 

NİHAİ RAPOR FORMATLARI

Nihai Rapor Hazırlanması ile İlgili Duyuru (Hazırlık sırasında bu açıklamaları ve Örneği Dikkate Alınız)

Nihai Rapor Paketi (Tüm Dökümanların Nihai Rapor İçerisinde Yer Alması Gerekmektedir)

 

 

STK HİBE PROGRAMI TANITIM KİTAPÇIĞI  

GÖRÜNÜRLÜK DOSYALARI

SATIN ALMA DOSYALARI

HİBE FAYDALANICILARININ KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) MUAFİYETİ İLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI

 


Güncelleme: 01/06/2017 / Hit: 129,997

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı