ENGLISH
  Güncelleme: 01/06/2017

İstanbul AB'ye Hazırlanıyor

Avrupa Birliği Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği içerisinde yürütülecek “İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi” ile İstanbul’da valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimlerin AB ile ilgili konularda yeterli bilgi ve kapasiteye sahip olmasına, AB müktesebatının yerel düzeyde doğru ve etkin olarak uygulanabilmesine, yerel yönetimlerin ve yerelde hizmet veren kurumların Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini destekler nitelikte hareket edebilmesine ve AB’nin bu süreçte sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

“İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi” Avrupa Birliği Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında 26 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen protokol imza töreniyle hayata geçmiştir.

İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler:

*  İstanbul ilindeki 39 ilçede AB ile ilgili çalışmaların yürütülmesine destek olmak amacıyla Bakanlık tarafından her bir ilçeden sorumlu bir uzman/uzman yardımcısı görevlendirilmiştir.

*  Kaymakamlık ve ilçe belediyeleri personeline yönelik AB Hibe Programları ve Proje Hazırlama Eğitimleri düzenlenmiştir.

*  Kaymakamlık ve ilçe belediyelerinin, AB üyesi ülkelerdeki muadil kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapabilmelerini sağlamak amacıyla “Şehir Eşleştirme Programı” yürütülmüştür.

 

 


Güncelleme: 01/06/2017 / Hit: 14,328

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı