ENGLISH
  Güncelleme: 03/07/2017

Jean Monnet Burs Programı

 

 

 

Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektöre, sivil toplum örgütlerimizden üniversitelere toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple, ülkemizde AB ve AB müktesebatı ile ilgili konuları takip edebilen ve bu konularda uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde Jean Monnet Burs Programı oluşturulmuştur.

1990-1991 akademik yılında ilk bursiyerlerine AB üyesi ülkelerde öğrenim görme imkânı sağlayarak hayata geçen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en uzun soluklu AB projelerinden biridir. Aradan geçen süreçte, yaklaşık 2000 kişi Jean Monnet Bursundan yararlanarak AB üyesi ülkelerde, AB ve AB müktesebatı ile ilgili konularda ve lisansüstü düzeyde akademik programlara katılma şansına kavuşmuştur.

Bursun Amacı: Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi kişi sayısının artırılmasını ve gerekli idari kapasitenin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Bursun Kapsamı: Jean Monnet Burs Programı, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmaları desteklemektedir. Bu bağlamda, AB müktesebatı kapsamında yer alan ve aşağıda sıralanan alanlarda yapılacak çalışmalar için burs verilmektedir: 

 • Malların Serbest Dolaşımı
 • İşçilerin Serbest Dolaşımı
 • İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
 • Sermayenin Serbest Dolaşımı
 • Kamu Alımları
 • Şirketler Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Rekabet Politikası
 • Mali Hizmetler
 • Bilgi Toplumu ve Medya
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma
 • Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
 • Balıkçılık
 • Taşımacılık Politikası
 • Enerji
 • Vergilendirme
 • Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika
 • İstatistik
 • Sosyal Politika ve İstihdam
 • İşletmeler ve Sanayi Politikası
 • Trans-Avrupa Şebekeleri
 • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
 • Yargı ve Temel Haklar
 • Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
 • Bilim ve Araştırma 
 • Eğitim ve Kültür
 • Çevre
 • Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
 • Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)
 • Mali Kontrol
 • Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

 

Burs Programının Hedef Kitlesi: Kamu sektörü çalışanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli programa başvuru yapabilmektedir.

Başvuru Koşulları: Jean Monnet Burs Programı için her yıl bir duyuru metni yayımlanmaktadır. Adayların başvuru koşullarına ilişkin bilgi almak üzere söz konusu duyuruyu detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

 

Burs Miktarı:

Burs miktarının kapsamı şöyledir:

 • Okul ücreti (okul ücretinin 20.000 Avro'ya kadar olan bölümü),
 • Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler, vb.-Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz),
 • Çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (3000 Avro) (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere).

Burslar aylık olarak ödenmemektedir. Burs miktarının %90’ı sözleşmeler imzalandıktan sonra, geriye kalan %10’u ise eğitim programı tamamlanıp kapanış işlemleri yapıldıktan sonra ödenmektedir.

 

Jean Monnet Bursu yalnızca bursiyerin masraflarını karşılayacak düzeyde belirlenmiş olup, ailesi ile birlikte gidecek olanlara ek bir ödenek verilmemektedir.

Öğrenimini başarıyla tamamlayamayan veya sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen adaylardan, aldığı bursun tamamını veya bir kısmını iade etmesi istenecektir.

AB Üye Ülkesi

Yaşam Giderleri

(Euro/Ay)

Almanya

1.300

Avusturya

1.400

Belçika

1.400

Bulgaristan

600

Çek Cumhuriyeti

750

Danimarka

1.750

Estonya

900

Finlandiya

1.550

Fransa

1.400

GKRY

1.300

Hırvatistan

800

Hollanda

1.400

İngiltere

1.550

İrlanda

1.550

İspanya

1.300

İsveç

1.700

İtalya

1.300

Letonya

900

Litvanya

750

Lüksemburg

1.700

Macaristan

750

Malta

1.000

Polonya

750

Portekiz

1.000

Romanya

600

Slovakya

800

Slovenya

1.000

Yunanistan

1.000

 

Detaylı Bilgi için:

info@jeanmonnet.org.tr

www.jeanmonnet.org.tr

Bizi Takip Edin:

Facebook: facebook.com/jeanmonnetbursprogrami

Twitter: twitter.com/jeanmonnetbursu

Youtube: youtube.com/jeanmonnetbursu


Güncelleme: 03/07/2017 / Hit: 67,562