ENGLISH
  Güncelleme: 01/06/2017

Belediyeler AB'ye Hazırlanıyor

 

AB müktesebatının önemli bir bölümü belediyelerin yetki alanına girmektedir. Bu sebeple, belediyelerin AB ile ilgili konularda yeterli bilgiye ve kapasiteye sahip olması müktesebatın doğru uygulanabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, belediyelerimizin AB ile ilgili konularda idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ortaklaşa yürütülecek bir projenin hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. Projenin uygulamasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanlığı ile TBB arasında Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 11 Aralık 2010 tarihinde düzenlenen "Sivil Toplum, Gençlik ve Yerel Yönetimler AB Yolunda" toplantısında bir protokol imzalanmıştır.  "Belediyelerimiz AB'ye Hazırlanıyor" adıyla uygulanacak projenin hedef kitlesi nüfusu 50.000 üzerinde olan il ve ilçe belediyelerimizdir. 2011 yılı ile uygulaması başlayan proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmesi öngörülmüştür:

- Belediyelerin uzman personeline yönelik web tabanlı uzaktan eğitim

- 8 ilde düzenlenecek bölgesel konferanslar ile belediye başkan ve başkan yardımcıları için bilgilendirme

- İyi uygulamaların görülmesi amacıyla yurtdışında belirlenecek AB belediyelerine çalışma ziyaretleri

- Belediyelerin faydalanacağı AB ile ilgili konularda geliştirilecek yayın ve dokümanlar

Proje kapsamında Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın da katılımıyla 3 Şubat 2011 tarihinde Gaziantep'te, 22 Şubat 2011 tarihinde Hatay'da ve 9 Mart 2011 tarihinde Elazığ'da bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.  

Gaziantep ve Elazığ'da gerçekleştirilen bölgesel toplantılara çevre illerden belediyeler katılım sağlarken, Hatay'da gerçekleştirilen ulusal düzeyde toplantı 81 ilin belediyelerinden katılımcılar ile gerçekleştirilmiştir.

aa  

AB müktesebatının önemli bir bölümü belediyelerin yetki alanına girmektedir. Bu sebeple, belediyelerin AB ile ilgili konularda yeterli bilgiye ve kapasiteye sahip olması müktesebatın doğru uygulanabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, belediyelerimizin AB ile ilgili konularda idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ortaklaşa yürütülecek bir projenin hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. Projenin uygulamasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanlığı ile TBB arasında Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 11 Aralık 2010 tarihinde düzenlenen "Sivil Toplum, Gençlik ve Yerel Yönetimler AB Yolunda" toplantısında bir protokol imzalanmıştır.  "Belediyelerimiz AB'ye Hazırlanıyor" adıyla uygulanacak projenin hedef kitlesi nüfusu 50.000 üzerinde olan il ve ilçe belediyelerimizdir. 2011 yılı ile uygulaması başlayan proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmesi öngörülmüştür:

- Belediyelerin uzman personeline yönelik web tabanlı uzaktan eğitim

- 8 ilde düzenlenecek bölgesel konferanslar ile belediye başkan ve başkan yardımcıları için bilgilendirme

- İyi uygulamaların görülmesi amacıyla yurtdışında belirlenecek AB belediyelerine çalışma ziyaretleri

- Belediyelerin faydalanacağı AB ile ilgili konularda geliştirilecek yayın ve dokümanlar

Proje kapsamında Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın da katılımıyla 3 Şubat 2011 tarihinde Gaziantep'te, 22 Şubat 2011 tarihinde Hatay'da ve 9 Mart 2011 tarihinde Elazığ'da bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.  

Gaziantep ve Elazığ'da gerçekleştirilen bölgesel toplantılara çevre illerden belediyeler katılım sağlarken, Hatay'da gerçekleştirilen ulusal düzeyde toplantı 81 ilin belediyelerinden katılımcılar ile gerçekleştirilmiştir.

 Toplantılarda Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış belediye başkanlarına AB üyelik sürecinde son durum ile ilgili bilgi aktarmış, Başkanların sorularını cevaplamış ve değerlendirmelerini dinlemiştir. Ayrıca, Gaziantep ve Elazığ'daki bölgesel toplantılarda belediye başkanlarına AB müktesebatının iki önemli konu başlığı olan "Tarım ve Kırsal Kalkınma" ile "Çevre" alanında belediyeleri ilgilendiren hususlar ile "AB Mali Yardımlarından belediyelerin nasıl faydalanabileceği" konusunda Hatay'da düzenlenen ulusal toplantıda Tarım, Gıda Güvenliği ve Balıkçılık" ile belediyelerin "AB Üyesi Ülkelerdeki Belediyeler ile Kültürlerarası Diyaloğu" ve yine "AB Mali Yardımlarından Belediyelerin Nasıl Faydalanabileceği" konularında Avrupa Birliği Bakanlığı'nın ilgili Başkanları tarafından sunumlar yapılmıştır.

Proje kapsamında Belediyelerimizi yakından ilgilendiren konularda iyi uygulamaları görmek amacıyla 3 çalışma gezisi yapılması planlanmıştır. Çalışma gezilerinden ilki 26-29 Temmuz 2011 tarihinde 19 belediye başkanı, 2 belediye başkan yardımcısı ve 8 belediye meclisi üyesinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ziyaret süresince Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi, AB Bölgeler Komitesi, İsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği Brüksel Ofisi yetkilileri ile AB Komisyonu Türkiye Masası Başkanı Jean-Christophe FILORI ve Avrupa Parlamenteri İsmail ERTUĞ ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında ayrıca proje bilgilendirme broşürü ve "AB Mali Yardımları ve Belediyelere Sağlanan Destekler" kitapçığı hazırlanmış ve "Sivil Toplum, Gençlik ve Yerel Yönetimler AB Yolunda" toplantısında tüm katılımcılara dağıtılmıştır.

AB Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanı Sayın Fatma Can SAĞLIK'ın "AB Tarım, Gıda Güvenliği ve Balıkçılık Müktesebatı ve Yerel Yönetimlere Uygulanması" konulu sunumu için tıklayınız.

AB Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanı Sayın Dr. Erol SANER'in "AB Çevre Müktesebatı ve Müzakereler" konulu sunumu için tıklayınız.

AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Sayın Bülent ÖZCAN'ın "AB Mali Yardımları ve Yerel Yönetimlere Sağlanan Fırsatlar" konulu sunumu için tıklayınız.

Belediyeler AB'ye Hazırlanıyor Projesi Broşürü

Türkçe

İngilizce


Güncelleme: 01/06/2017 / Hit: 44,564

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı