ENGLISH
  Güncelleme: 23/10/2020

İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı

ÇAĞRI ADI                                          : İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı

SON BAŞVURU TARİHİ                     : 30 Kasım 2020 TSİ 17:00

TOPLAM BÜTÇE                               : 6.800.000 Avro

PROJE BAŞINA

HİBE MİKTARI                                   : Lot 1: 50.000-150.000 Avro

                                                              Lot 2: 150.000-450.000 Avro

PROGRAMIN AMACI

Bu teklif çağrısının genel hedefi, Türkiye'de iklim değişikliğine uyumun geliştirilmesidir.

Bu teklif çağrısının özel amacı ise toplulukların ve şehirlerin dayanıklılığını artırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak ve savunmasız ekonomik sektörlerin uyum kapasitesini artırmaktır.

SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞLANAN MALİ TAHSİS

Bu teklif çağrısı kapsamında ayrılan öngörü toplam tutar 6.800.000 avrodur. İhale makamı, mevcut tüm fonları vermeme hakkını saklı tutar.

Fonların lota göre dağılımı:

 • Lot 1: 2.500.000 AVRO
 • Lot 2: 4.300.000 AVRO

Belirli bir lot için belirtilen tahsis, yetersiz kalite veya alınan teklif sayısı nedeniyle kullanılamıyorsa, ihale makamı kalan fonları başka bir lota (lotlara) yeniden tahsis etme hakkını saklı tutar.

Hibe Miktarı

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen hibe, aşağıdaki minimum ve maksimum miktarlar arasında olmalıdır:

Lot 1:

 • minimum miktar: 50.000 AVRO
 • maksimum miktar: 150.000 AVRO

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen hibe, eylemin toplam uygun maliyetlerinin aşağıdaki minimum ve maksimum yüzdeleri arasında olmalıdır:

 • Minimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetinin% 50'si.
 • Maksimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetlerinin% 90'ı.

Lot 2:

 • minimum miktar: 150.000 AVRO
 • maksimum miktar: 450.000 AVRO

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen hibe, eylemin toplam uygun maliyetlerinin aşağıdaki minimum ve maksimum yüzdeleri arasında olmalıdır:

 • Minimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetinin% 50'si.
 • Maksimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetlerinin% 90'ı.

UYGUNLUK KRİTERLERİ

Baş Başvuru Sahibi

(1) Hibe almaya hak kazanabilmek için, baş başvuru sahibinin:

 • tüzel kişi olmak ve
 • kar amacı gütmeyen ve
 • IPA Tüzüğüne göre Avrupa Birliği'nin bir Üye Devletinde veya Türkiye'de veya uygun bir ülkede kurulmuş olmak ve
 • eş-başvuran(lar) ve bağlı kuruluş(lar) ile projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak hareket etmemek ve

Lot 1 için:

 • bir STK (dernek ve vakıf vb.) veya
 • belediye olmak veya
 • yerel yönetim (bölge veya il müdürlüğü, il özel idaresi, valilik vb.)
 • bir üniversite veya araştırma kurumu / merkezi olmak veya
 • bir geliştirme ajansı olmak veya
 • kar amacı gütmeyen bir sendika, kooperatif veya
 • Odalar, meslek örgütleri vb. gibi yerel düzeyde işletmelerin ve özel sektörü temsil eden kuruluşlar olmak.

Lot 2 için:

 • belediye olmak veya
 • yerel yetkili (bölge veya il müdürlüğü, il özel idaresi, valilik, vb.) veya
 • üniversite veya araştırma kurumu / merkezi olmak

ÖNEMLİ NOT

Bir proje ortağıyla (eş başvuran) başvuru, başvuru sahipleri için zorunlu olmasa da, şiddetle tavsiye edilir. Eş başvuranlarla başvuru yapılması durumunda, ortaklığı resmileştirmek için başvuru sahibi ile eş başvuranlar arasında anlaşma, protokol vb. İmzalanması şiddetle tavsiye edilir.

STK'ların genel merkezleri ve şubeleri, başvuru sahibi ve eş-başvuran olarak aynı projede birlikte başvuramaz. STK şubeleri başvuruyorsa, tam başvurularının değerlendirilmesinden sonra geçici olarak seçildiklerinde merkezlerinden bir "onay / teyit mektubu" sunmaları istenecektir.

Başvuru sahipleri İngilizce olarak başvurmalıdır.

Program hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayınız.

EK DÖKÜMANLAR

Documents to be Filled.zip

Documents for Information.zip

Local Publication-PRAG 2020.doc

e3a_Guidelines_en.doc

 

Çevrim İçi Bilgilendirme Toplantısı Tarihleri:

1. Bilgilendirme Günü

23 Ekim – Türkçe

2. Bilgilendirme Günü

26 Ekim – Türkçe

3. Bilgilendirme Günü

28 Ekim – Türkçe

4. Bilgilendirme Günü

30 Ekim – Türkçe

5. Bilgilendirme Günü

2 Kasım – Türkçe

6. Bilgilendirme Günü

4 Kasım – Türkçe/İngilizce

7. Bilgilendirme Günü

6 Kasım – Türkçe/İngilizce

 

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayınız.


Güncelleme: 23/10/2020 / Hit: 30,951

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı