ENGLISH
  Güncelleme: 09/04/2020

Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı

Hibe Programının Genel Amacı: Sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen ve istihdama hazırlayan esnek, şeffaf, yenilikçi ve kalite temelli bir eğitim sistemi oluşturmak

Hibe Programının Özel Amaçları:

  1. Eğitimin kalitesini artırarak beşeri sermayeye yatırım yapmak.
  2. Mesleki eğitimin kalitesini artırmak; öğretmen eğitimi; iş dünyası, meslek kuruluşları, eğitim alanında çalışan STK’lar ve ikincil mesleki eğitim kurumları arasında işbirlikleri tesis edilmesi amaçlarıyla yenilikçi yaklaşımları desteklemek.

Hibe Programının Öncelik Alanları:

  1. Mesleki eğitim yeterliklerinin geliştirilmesi için sektörel merkezler kurulması.
  2. Mesleki eğitmenlerin kapasitesinin eğitimler yoluyla artırılması.
  3. Hizmet içi eğitim program ve materyali hazırlanması.
  4. İş dünyasının mesleki eğitimin önemi konusunda farkındalığının artırılması.
  5. Mesleki eğitim kurumları ve iş dünyasını bir araya getirecek ağlar kurulması.

Uygun Başvuru Sahipleri (Kimler Başvurabilir): Tüzel kişi ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (STK) ve meslek kuruluşları (federasyonlar, konfederasyonlar, ticaret ve/veya sanayi odaları, odalar, birlik organize sanayi bölgeleri, ticaret borsaları).

Uygun Eş-başvuru Sahipleri (Ortaklık Yapısı): Hibe programına Türkiye’den başvuran kurumlar için eş-başvuran (ortak) zorunluluğu bulunmamaktadır. Başvuru rehberinde belirtilen ülkelerden kurumlar başvuru gerçekleştirmek istediklerinde ise Türkiye’den en az bir eş-başvuranla birlikte başvurmak durumundadır. Eş-başvuranlar (başvuru sahibi kurum ve ortakları) “kimler başvurabilir” bölümünde belirtilen özelliklerde kurumlar olmalıdır.

Hibe Programı Toplam Bütçesi: 10 milyon avro.

Talep Edilebilecek Hibe Miktarı: En az 200.000 avro; en fazla 600.000 avro.

Talep Edilebilecek Hibe Oranı: Uygun maliyetlerin (proje toplam bütçesinin) en az %80’i, en fazla %90’ı hibe olarak talep edilebilir.

Proje Süresi: Sunulacak projeler 16 aydan kısa 18 aydan uzun olamaz.

Son Başvuru Tarihi: 22 Haziran 2020

Sözleşme Makamı: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı

Başvuru Dili: Projeler İngilizce sunulacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru belgeleri için tıklayınız. 

 

 


Güncelleme: 09/04/2020 / Hit: 13,979

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı