ENGLISH
  Güncelleme: 27/07/2020

ESC “Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük Takımları” Proje Çağrısı

Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.

Program, daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen, Erasmus+ altında yer alan Gönüllülük programına ve diğer AB finansman programlarına artı değer katmaktadır.

17-30 yaşları arasındaki gençler Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt yaptırabilirler. 18 yaş ve üstündeki katılımcılar, veri tabanına erişimi olan kuruluşlar tarafından dayanışma konulu projelere katılım daveti alabilirler. Ayrıca, bu kuruluşlar gençlerden doğrudan yanıt alabilmek için portalda, proje duyurularını yapabilirler.

Gönüllülük (Uluslararası) projeleri, gençlere, kuruluşların günlük işlerinde yardımcı olmalarına imkân veren 2-12 ay süren ve bazı durumlarda 2 hafta ve üzeri sürebilen tam zamanlı, ücretsiz etkinliklerdir. Gençler, program ülkelerinde ya da komşu ortak ülkelerde sosyal dahil etme, çevre, kültür ve diğer konuları içeren projelerde gönüllülük yapabilirler. Bireysel gönüllülük ve gönüllü takımları adlı iki tür faaliyet bulunmaktadır.

Gönüllülük (Ulusal) projeleri, gençlere kuruluşların günlük işlerinde yardımcı olmalarına imkân veren 2-12 ay süren ve bazı durumlarda 2 hafta ve üzeri sürebilen tam zamanlı ücretsiz etkinliklerdir. Gençler kendi ülkelerinde sosyal dahil etme, çevre, kültür ve diğer konuları içeren projelerde gönüllülük yapabilirler.

Dayanışma (Ulusal) projeleri, Yurtiçi dayanışma faaliyeti olup, kendi yerellerinde pozitif değişiklik oluşturmak isteyen en az beş gencin 2 ile 12 ay arasında başlatıp, geliştirip, uyguladığı projelerdir. Proje, gençlerden oluşan grubun birlikte keşfetmek istediği ve projenin günlük faaliyetleri içerebileceği ve tüm katılımcıları içermesi gereken net bir konuya sahip olmalıdır. Dayanışma Projeleri, topluluklar içindeki ana zorlukları ele almalı, ancak Avrupa katma değerini de açıkça vurgulamalıdır.

ESC Programı ülkemizde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmektedir.

ESC Programı için detaylı bilgi için tıklayınız.

Yeni Teklif Çağrısı

Yüksek öncelikli alanlardaki Gönüllü Takımlar, gençlik gruplarında yürütülen gönüllü faaliyetleri destekleyen projelerdir. En az iki farklı ülkeden gençlik grupları kısa vadeli yüksek etki uygulayarak dayanışmayı ifade etmek için bir araya gelmektedir.

AB düzeyinde her yıl tanımlanan öncelikli politika alanlarındaki toplumsal zorlukları ele alan müdahalelerdir. Proje başvuruların aşağıdaki politika önceliklerini ele alması beklenmektedir:

·Çevre ve iklim sorunlarına müdahale (acil afet müdahalesi hariç);

·Kapsayıcı toplumların inşa edilmesi (Örneğin Kuşaklar arasında köprü oluşturmak, sosyal bölünme veya coğrafi uzaklıklara bağlı zorlukların ele alınması vb)

·Akıl ve ruh sağlığını iyileştirmeyi ve toplumsal refahı amaçlayan projeler.

Gönüllülük Takımları tarafından gerçekleştirilebilecek değerli çalışmalara örnekler: ör. Covid-19 salgınıyla mücadelede dayanışma faaliyetleri, tehdit altındaki türlere besleyici hizmet geliştirmek, mülteci kamplarında eğitim faaliyetleri düzenlemek vb.

Bütçe: Program Kılavuzunda yer alan götürü usulü maliyetler belirlenerek oluşturulmaktadır.

Maksimum katılımcı sayısı: 40 

Son Başvuru: 17 Eylül 2020

Başvurular, Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Ajansı’na fon ve ihale fırsatları portalı üzerinden alınmaktadır.

Detaylı Bilgi ve Dokümanlar için:   https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps/funding/european-solidarity-corps-2020_en

ESC Program kılavuzu: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/european-solidarity-corps-guide_2020_en.pdf

Sorularınız için: merkeziprojeler@ua.gov.tr

Projeye dair sorularınız için: EACEA-SOLIDARITY-CORPS@ec.europa.eu

Teknik Sorularınız için: EACEA-HELPDESK@ec.europa.eu


Güncelleme: 27/07/2020 / Hit: 6,631

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı