ENGLISH
  Güncelleme: 01/06/2020

COSME - Sosyal Ekonomi Misyonları Teklif Çağrısı Yayınlandı

COSME - Sosyal Ekonomi Misyonları Teklif Çağrısı (Ref. No: COS-SEM-2020-4-01) yayınlandı.

Yeni teklif çağrısının amacı Sosyal ekonomi alanında işbirliği  için CoSME Programı katılımcısı ülkelerde kurulan bölgesel ve yerel yönetimler ve benzer sosyal ekonomi önceliklerine sahip paydaşlardan oluşan bir ağ kurmayı ve bölgeler arası öğrenme ve işbirliği için alan yaratmaktır.

Uygun Proje Konuları:

 1. Güçlü bölgesel-yerel ekosistemler kurmak
 2. Sosyal sorumluluk içeren kamu ihaleleri oluşturmak
 3. Sosyal ve ekolojik inovasyon kümeleri oluşturmak veya varolan geleneksel kümelenmelere katılmak
 4. Sosyal ekonomi işletmelerinn gelişimini desteklemek
 5. Yeşil ve dijital dönüşümde yerel ve bölgesel inisiyatifleri desteklemek
 6. İşsizlikle mücadelede bölgesel ve yerel tedbirler
 7. Sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma
 8. Sosyal ekonomi ekosistemlerinin gelişimi için eğitim öğrenim
 9. Sosyal ekonomiyi destekleyecek yerel bölgesel yatay poltikalar geliştirmek
 10. Sosyal ekonomi girişimlerine göçmenleri entegre etmek
 11. Diğer – Başvuru sahiplerinin tanımladığı konular

 

Kimler Başvurabilir?

 • Konsorsiyum Kuruluşları CoSME Katılımcısı Ülkelerdeki kuruluşlar

AB 27, İngiltere, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova,Moldova, Ermenistan, Ukrayna,İzlanda

 • Koordinatör bölgesel/yerel kamu kurumu olmalı
 • Ortaklar bölgesel/yerel kamu kurumu olmalı
 • Sosyal Ekonomi veya sosyal girişimcilik alanlarında faaliyet gösteren bölgeler arası, ulusal veya AB çapında ağ veya catı kuruluş olabilir
 • En az 3 farklı ülkeleden 3 bölgesel/yerel kamu kurumu
 • Bölgesel/yerel kamu kurumları birden fazla konsorsiyum içinde yer alamazlar. Çatı kuruluşlar ve ağlar birden fazla projede yer alabilir.

Teklif çağrısının toplam bütçesi 1 900 000 Avro olup her bir proje 100 bin Avro ya kadar hibe talep edebilecektir.

Son başvuru tarihi 9 Haziran 2020 ,Brüksel Saati 17:00 (Elektronik Başvuru: Hibe ve İhale Portalı)

CoSME Programı ulusal koordinatörü KOSGEB’dir.

Detaylı bilgi için:

Sorularınız için:


Güncelleme: 01/06/2020 / Hit: 5,021

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı