ENGLISH
  Güncelleme: 09/04/2020

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı Teklif Çağrısı

Hibe Programının Genel Amacı: Mevcut iş gücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak.
 
Hibe Programının Özel Amacı: Kapsamlı, bütüncül ve aktif işgücü piyasası tedbirlerinin ortaya konulması yoluyla ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini ve iş gücüne katılımlarını artırmak.
 
Hibe Programının Öncelik Alanları:
1. Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-29 yaş arası kişilerin projeye hedef kitle olarak dahil edilmesi,
2. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere ulaşılarak İŞKUR’a kayıtlı olmalarının temin edilmesi,
3. Mesleki eğitim (zorunlu), girişimcilik eğitim programları, işbaşı eğitim, işgücü piyasasına yönelik genel beceriler (iletişim becerileri, iş becerileri, liderlik becerileri, problem çözme, bilgisayar kullanımı becerileri vb) ve sosyal becerileri (Motivasyon, özgüven ve özfarkındalık vb.) geliştirmeye yönelik olarak günlük harcırah imkanı sağlanan eğitimleri temel alan ve İŞKUR tarafından uygulanmakta olan Aktif İşgücü Programı aracılığı ile istihdam edilebilirliğin artırılması ve yerel işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin yeterliliklerinin iyileştirilmesi,
4. İş ve Mesleki Danışmanlar vasıtasıyla İŞKUR il müdürlükleri ile yakın işbirliği içerisinde iş arayanlara ödenek sağlanmasını ve/veya taşınma ödeneği verilmesini temin eden İŞKUR  Bireysel Eylem Planının uygulanması ve izlenmesi yoluyla ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin aktif bir şekilde iş aramalarının desteklenmesi.
5. Proje tekliflerinin yukarıda sayılan dört öncelik alanının tamamını kapsaması gerekmektedir.
 
Uygun Başvuru Sahipleri (Kimler Başvurabilir): Tüzel kişi ve kar amacı gütmeyen sosyal politika ve/veya gençlik alanında aktif çalışan sivil toplum kuruluşları (STK), kooperatifler, teknoloji geliştirme bölgeleri, yerel yönetimler (Belediyeler ve İl Özel İdareleri, vb.), çatı kuruluşlar (Federasyon, Konfederasyon, İşveren ve işçi örgütleri/kuruluşları, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret Borsaları gibi),üniversiteler, kalkınma ajansları, işçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları, uluslararası (hükümetlerarası) kuruluşlar
 
Uygun Eş-başvuru Sahipleri (Ortaklık Yapısı): Hibe programı için asgari ve azami eş-başvuru sahibi koşulu bulunmamaktadır. 
 
Hibe Programı Toplam Bütçesi: 17 milyon avro.
 
Talep Edilebilecek Hibe Miktarı: En az 200.000 avro; en fazla 350.000 avro.
Talep Edilebilecek Hibe Oranı: Uygun maliyetlerin (proje toplam bütçesinin) en az %80’i, en fazla %90’ı hibe olarak talep edilebilir.
 
Proje Süresi: Sunulacak projeler 10 aydan kısa 12 aydan uzun olamaz.
 
Son Başvuru Tarihi: 29 Haziran 2020
 
Sözleşme Makamı: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı
 
Ayrıntılı bilgi için: http://ihale.ikg.gov.tr/

Güncelleme: 09/04/2020 / Hit: 23,580

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı