ENGLISH
  Güncelleme: 01/06/2020

EaSI Programı Endüstriyel İlişkiler Alanında Uzmanlığın İyileştirilmesi Teklif Çağrısı yayımlanmıştır

EaSI Programı Endüstriyel İlişkiler Alanında Uzmanlığın İyileştirilmesi Teklif Çağrısı yayımlanmıştır

Bu çağrının genel amacı, analiz ve araştırma yoluyla, AB düzeyinde ve karşılaştırmalı düzlemde (AB Üye Ülkelerinde ve Aday Ülkelerde mevcut endüstriyel ilişkiler sistemlerindeki yakınsamaları ve farklılıkları tanımlamak) endüstriyel ilişkiler konusundaki uzmanlık ve bilginin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Söz konusu çağrının destekleyeceği öncelikli konular aşagıda sıralanmaktadır:

 • Farklı düzeylerde sosyal diyalog dahil olmak üzere endüstriyel ilişkilerin rolü ve katkısı,
  • büyük zorluklara cevap vermek ve yapay zeka, küreselleşme, demografik yaşlanma ve teknolojik değişim de dahil olmak üzere, iklim etkisiz ve dijital ekonomiye geçiş ile ilgili fırsatları yakalamak;
  • Avrupa Sosyal Haklar Sütununda belirtilen istihdam, sosyal ve ekonomik zorlukları ele almak;
  • Avrupa Dönemi ile Ekonomik ve Parasal Birlik bağlamında;
  • ekonomik büyüme ve rekabet edebilirlik açısından ekonomik ve sosyal sonuçlara ulaşmak; sosyal içerme ve adalet; iş yaratma, iş tutma ve iş kalitesi;
  • Korona virüs krizinin istihdam, sosyal ve ekonomik sonuçları ile mücadele etmek.
 • Avrupa Birliği'ndeki tüm çalışanlar için adil asgari ücretlerin sağlanmasında toplu pazarlık sistemlerinin rolü de dahil olmak üzere, farklı düzeylerde ve bölgelerde toplu pazarlığın koordinasyonunun işleyişi ve etkileri.

Kimler Başvurabilir?

a) Kuruluş Yeri

 • AB Üye Devletleri
 • Birleşik Krallık (İngiltere), Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye

b) Kuruluşların Türü

Uygun olması için, lider başvuru sahibi, ortak başvuru sahibi ve bağlı kuruluş, herhangi bir türde kamu veya özel kuruluş olabilir.

Başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır. Söz konusu tüzel kişiler;

Tek başvuru sahibi olursa; uluslarararası kuruluş olmalıdır.

Konsorsiyum olursa;

 • En az 1 lider başvuru sahibi ve 1 ortak kuruluş  içermelidir.
 • Lider başvuru sahibi ve ortaklar kar amacı gütmeyen kuruluşlar olmalıdır. Örneğin; üniversiteler, araştırma kurumları, sosyal ortaklar, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, Avrupa düzeyinde kuruluşlar.
 • Konsorsiyumda kar amacı gütmeyen üniversite veya araştırma kuruluşu lider başvuru sahibi veya ortak olarak yer almalıdır.
 • Lider başvuru sahibi uluslarrası kuruluş veya Avrupa düzeyinde bir kuruluş değilse Konsorsiyumda başvuru sahibi kuruluşun ülkesinin dışında uygun başka bir ülkeden de kuruluşun ortak olarak yer alması zorunludur.
 • Bağlı kuruluşlar ve yardımcı kuruluşlar konsorsiyumlar için uygundur.
 • Ortak başvuru sahipleri, bağlı kuruluşlar ve ortak kuruluşlar aşağıdaki kategorilerden birine girmelidir: sosyal ortaklar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler ve araştırma enstitüleri, kamu yetkilileri, uluslararası kuruluşlar.

Lider başvuru sahibinin uygun olmadığı değerlendirilirse başvuru reddedilecektir. Ortak kuruluş uygun olmadığı takdirde projeden çıkarılacaktır.

Proje teklifleri 12-24 ay süreli hazırlanabilir.

Bütçe:

Bu çağrı altındaki projelerin AB ortak finansmanı için tahsis edilen toplam bütçe 4 150 389 Avro olarak hesaplanmıştır.

AB’den talep edilecek hibe miktarı 150.000 – 500.000 Avro arasında olmalıdır.

Bu teklif çağrısı kapsamında, AB hibesi, projenin toplam kabul edilen masraflarının %90’ını geçemez. Başvuru sahipleri, kalan tutarın eş finansmanının, başvuru sahiplerinin kendi kaynakları veya Avrupa Birliği bütçesi dışındaki diğer kaynaklardan karşılanacağını garanti etmelidir.

Son Başvuru Tarihi : 15 Temmuz 2020

Nasıl başvurulur?

Başvurular (bir başka ifadeyle çalışma planı, dağıtım ve değerlendirme planı da dâhil olmak üzere, projenin bütçesi ve açıklamasını içeren başvuru formu) https://webgate.ec.europa.eu/swim adresinde bulunan elektronik başvuru sistemi kullanılarak ve başvuru formunun imzalı ve basılı bir sürümü posta ya da kurye hizmeti ile Avrupa Komisyonuna – Brüksel/Belçika gönderilerek sunulur.

Başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman dikkatle incelenmelidir.

Detaylar için: https://bit.ly/2SAwS4H   

Sorularınız için: empl-vp-industrial-relations@ec.europa.eu


Güncelleme: 01/06/2020 / Hit: 4,486

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı