ENGLISH
  Güncelleme: 04/03/2020

EaSI Programı Teklif Çağrısı: İşçi Kuruluşları İçin Bilgi ve Eğitim Önlemleri

EaSI Programı kapsamında İşçi Kuruluşları için Bilgi ve Eğitim Önlemleri teklif çağrısı yayınlanmıştır. Söz konusu çağrı, kuruluşların kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Emek piyasasının modernizasyonu, yeni iş alanları açma, iş kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik ve toplumsal dijitalleşme çağrının hedefleri arasında yer almaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 1. Kuruluş yeri:

Tek başvuru sahibi ya da ana yararlanıcı: AB üye ülkeler

Eş başvurucu, bağlı ya da iştirakçi kuruluş: AB üye ülkeler ve aday ülkeler (Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Türkiye)

 1. Kuruluşların türleri: Tek başvurucu, eş başvurucu, bağlı kuruluş ya da iştirakçi kuruluş tüzel kişiler olmalıdır.

*Mali tüzüğün 197.2’deki şartları karşılayan tüzel kişiliği olmayan sosyal teşkilatlar da uygundur.

 1. Tek başvuru sahibi ya da konsorsiyum olmak için kuruluş türleri:
  • Tek başvuru sahibi: Avrupa düzeyinde işçileri temsil eden sosyal ortak teşkilatı olmalıdır.
  • Konsorsiyum (En az 1 ana yararlanıcı 1 eş başvurucu içermelidir. Ana başvurucu ulusal, bölgesel ya da Avrupa düzeyinde işçileri temsil eden sosyal ortak teşkilatı olmalıdır.)
 2. Bağlı kuruluşlar (Projeler konsorsiyum içerebilirAna başvuru sahibinin uygun olmadığı düşünülürse başvuru reddedilecektir.)
 3. İştirakçi Kuruluşlar

Bu çağrı altındaki projelerin AB ortak finansmanı için tahsis edilen toplam bütçe 5.528.435 Avro olarak hesaplanmıştır.

Talep edilen AB hibesi, gösterge olarak 150.000 Avro ile 500.000 Avro arasında olmalıdır.

Eş Finansman Oranı: Bu teklif çağrısı altında, AB hibesi, projenin komisyonca kabul edilen toplam masrafların % 90'ını aşmamalıdır. Başvuru sahipleri, kendi kaynaklarının veya Avrupa Birliği bütçesi dışındaki kaynakların kapsadığı kalan miktarın eş finansmanını garanti etmelidir.

Projenin süresinin 12-24 ay arası olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 6 Mayıs 2020’dir.

Nasıl başvurulur?

 • Başvurular (yani, bütçe dahil olmak üzere başvuru formu, projenin tanımı, çalışma planı ve diğer gerekli belgeler),
 • https://webgate.ec.europa.eu/swim adresinde bulunan elektronik başvuru sistemi kullanılarak,
 • Eksiksiz bir şekilde doldurulan başvuru formunun imzalı, basılı bir versiyonunu (kontrol listesinde belirtilen tüm belgeler dahil) posta veya kurye servisiyle (bir orijinal dosya ve bir kopya) gönderilerek teslim edilmelidir.
 • Başvurular İngilizce, Fransızca ya da Almanca yapılmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=583&furtherCalls=yes


Güncelleme: 04/03/2020 / Hit: 5,589

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı