ENGLISH
  Güncelleme: 09/04/2020

EaSI Sosyal Girişimler için Finans Piyasalarının Gelişimini Arttırmaya Yönelik Eylemler

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı, nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi amacıyla uygulanan bir programdır.  Söz konusu Program kapsamında ülkemizin de faydalanabileceği  ‘’Sosyal Girişimler için Finans Piyasalarının Gelişimini Arttırmaya Yönelik Eylemler" konulu bir teklif çağrısına çıkılmıştır.

Teklif çağrısının amacı, sosyal girişimler için finansal araçlar tasarlayarak sosyal finans piyasasının gelişimine katkıda bulunmak ve sosyal girişimcilerin yatırım hazırlıklarını geliştirmektir. Çağrının bir diğer hedefi ise katılımcıların, önceki dönemlerde edinilen iyi uygulamaları tecrübe ve uzmanlık paylaşımı vesilesiyle öğrenmesine imkân sağlamaktır.

Konsorsiyumların destekleneceği teklif çağrısının toplam bütçesi 2,5 milyon Avro'dur. Her bir proje için en az 150 bin Avro hibe desteği sağlanması öngörülmektedir.

Son başvuru tarihi 21 Nisan 2020'dir. Çağrı başvurusuna ilişkin sorularınızı ise empl-vp-2019-015@ec.europa.eu e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu çağrıya ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız

AB Programları Hibe Duyuruları için tıklayınız.

EaSI Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Güncelleme: 09/04/2020 / Hit: 8,690

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı