ENGLISH
  Güncelleme: 08/07/2019

Tarama Süreci

 

Fasıl Başlığı

Tanıtıcı Toplantı
(Komisyon Sunuşları)

Ayrıntılı Toplantı
(Türkiye Sunuşları)

1) Malların Serbest Dolaşımı

16-20 Ocak 2006

20-24 Şubat 2006

2) İşçilerin Serbest Dolaşımı

19 Temmuz 2006

11 Eylül 2006

3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

21-22 Kasım 2005

19-20 Aralık 2005

4) Sermayenin Serbest Dolaşımı

25 Kasım 2005

22 Aralık 2005

5) Kamu Alımları

7 Kasım 2005

28 Kasım 2005

6) Şirketler Hukuku

21 Haziran 2006

20 Temmuz 2006

7) Fikri Mülkiyet Hukuku

6-7 Şubat 2006

2-3 Mart 2006

8) Rekabet Politikası

8-9 Kasım 2005

1-2 Aralık 2005

9) Mali Hizmetler

29-30 Mart 2006

2-3 Mayıs 2006

10) Bilgi Toplumu ve Medya

12-13 Haziran 2006

13-14 Temmuz 2006

11) Tarım ve Kırsal Kalkınma

5-8 Aralık 2005

23-26 Ocak 2006

12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

9-15 Mart 2006

24 - 28 Nisan 2006

13) Balıkçılık

24 Şubat 2006

31 Mart 2006

14) Taşımacılık Politikası

26-29 Haziran 2006

25-28 Eylül 2006

15) Enerji

15-17 Mayıs 2006

14-16 Haziran 2006

16) Vergilendirme

6 -7 Haziran 2006

11-12 Temmuz 2006

17) Ekonomik ve Parasal Politika

16 Şubat 2006

23 Mart 2006

18) İstatistik

19-20 Haziran 2006

17-18 Temmuz 2006

19) Sosyal Politika ve İstihdam

8-10 Şubat 2006

20-22 Mart 2006

20) İşletme ve Sanayi Politikası

27-28 Mart 2006

4-5 Mayıs 2006

21) Trans-Avrupa Şebekeleri

30 Haziran 2006

29 Eylül 2006

22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 

11-12 Eylül 2006

9-10 Ekim  2006

23) Yargı ve Temel Haklar

7-8 Eylül 2006

12-13 Ekim  2006

24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

23-25 Ocak 2006

13-15 Şubat 2006

25) Bilim ve Araştırma

20 Ekim 2005

14 Kasım 2005

26) Eğitim ve Kültür

26 Ekim 2005

16 Kasım 2005

27) Çevre

3-11 Nisan 2006

 29 Mayıs - 2 Haziran 2006 

28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

8-9 Haziran 2006

6-7 Temmuz 2006

29) Gümrük Birliği

 31 Ocak - 1 Şubat 2006 

13-14 Mart 2006

30) Dış İlişkiler

10 Temmuz 2006

13 Eylül 2006

31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

14 Eylül 2006

6 Ekim  2006

32) Mali Kontrol

18 Mayıs 2006

30 Haziran 2006

33) Mali ve Bütçesel Hükümler

6 Eylül 2006

4 Ekim 2006

34) Kurumlar

 

 

35) Diğer Konular

 

 


Güncelleme: 08/07/2019 / Hit: 184,126

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı