ENGLISH
  Güncelleme: 21/02/2023

Müzakere Fasılları

MÜZAKERE FASILLARI

      1) Malların Serbest Dolaşımı
      2) İşçilerin Serbest Dolaşımı
      3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
      4) Sermayenin Serbest Dolaşımı
      5) Kamu Alımları
      6) Şirketler Hukuku
      7) Fikri Mülkiyet Hukuku
      8) Rekabet Politikası
      9) Mali Hizmetler
      10) Bilgi Toplumu ve Medya
      11) Tarım ve Kırsal Kalkınma
      12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
      13) Balıkçılık
      14) Taşımacılık Politikası
      15) Enerji
      16) Vergilendirme
      17) Ekonomik ve Parasal Politika
      18) İstatistik
      19) Sosyal Politika ve İstihdam
      20) İşletme ve Sanayi Politikası
      21) Trans-Avrupa Şebekeleri
      22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
      23) Yargı ve Temel Haklar
      24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
      25) Bilim ve Araştırma
      26) Eğitim ve Kültür
      27) Çevre
      28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
      29) Gümrük Birliği
      30) Dış İlişkiler
      31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası
      32) Mali Kontrol
      33) Mali ve Bütçesel Hükümler
      34) Kurumlar
      35) Diğer Konular


Güncelleme: 21/02/2023 / Hit: 135,961

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı