ENGLISH
  Güncelleme: 15/11/2022

AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı (2016-2019)

 62. Hükümet döneminde iki aşamalı olarak hazırlanan AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı, 64. Hükümet’in 2016 Yılı Eylem Planı dikkate alınarak güncellenmiştir. 2016-2019 Dönemini kapsayan AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı, 26 Şubat 2016 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı, katılım sürecinde ülkemizin başlıca yol haritalarından biridir. Eylem Planı, kapsadığı dönemde AB sürecinde atılacak adımları, hem mevzuat uyumu, hem de kurumsal ve idari yapılanmalar çerçevesinde somut bir biçimde ortaya koymaktadır.

AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı’nda, 87 kanun, 278 ikincil düzenleme ve 155 idari yapılanma tedbiri yer almaktadır.

2016- 2019 AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı için tıklayınız.

 


Güncelleme: 15/11/2022 / Hit: 34,269

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı