ENGLISH
  Güncelleme: 20/05/2011

> Fiscalis 2013 Programı

Program bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda, vergilendirme ve vergi denetimi alanlarında çalışan kamu personelinin Birlik müktesabatı ve üye devletlerde uygulanması hakkında ortak bir standardı yakalamalarının sağlanması, üye devletler arasında etkin, verimli ve kapsamlı bir işbirliği ortamı oluşturulması, hem idarenin hem de mükelleflerin ihtiyaçlarını dikkate alan iyi uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve aday ülkelerin katılım sürecinde vergilendirme alanındaki Birlik müktesabatı uyumu ve idari kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlanmaktadır. Program bütçesi 156,9 milyon avrodur. Faydalanıcılara ilişkin olarak açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, ilgili mevzuatta vergilendirme alanında yetkili kurum ve personele atıf yapılmaktadır. Bu kapsamda, Programdan Maliye Bakanlığı personeli yararlanmaktadır.Ayrıntılı bilgi için:
• Türkiye, Fiscalis Programına katılmakta ve bu alandaki sorumluluğu Maliye Bakanlığı üstlenmektedir (bağlantı için tıklayınız).
• Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (bağlantı için tıklayınız)

 


Güncelleme: 20/05/2011 / Hit: 15,960

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı