ENGLISH
  Güncelleme: 16/10/2017

| - | Türkiye'nin Katılım Sağladığı Topluluk Program ve Ajansları

Türkiye'nin Katılım Sağladığı Topluluk Programları ve Ajansları

Ekonomik ve sosyal birliğini hedefleyen 28 ülkeden oluşan AB'de çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmek ve ilgili alanlardaki uygulamaları yakınlaştırmak için çeşitli topluluk programları bulunmaktadır. Üye ülkelerin hepsi için zorunlu olan bu topluluk programlarının önemli bir bölümü aday ülkeler ve Balkan Ülkeleri gibi AB'nin yakın olduğu ülkelere de açık bulunmaktadır.

Türkiye'de aday ülke sıfatı ile bu topluluk programlarına katılım sağlamaktadır.

Türkiye'nin aday ülkelere açık olan topluluk programlarına katılım prosedürü şu şekilde gerçekleşmektedir:
   •   Avrupa Komisyonu ya da ilgili Kurum/Kuruluşumuz Topluluk Programına katılım için niyet beyan eder,
   •   Programın konusu ile ilgili Kurum/Kuruluş ile söz konusu Topluluk Programı'na katılım ABGS tarafından koordine edilir,
   •   Programa katılıma ilişkin gereken altyapı oluşturulur,
   •   Katılımın resmi belgesi olan Mutabakat Zaptı (MoU), Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanır,
   •   Katılım Bakanlar Kurulu Kararınca onaylanır ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreç başlar. 

 •  
 • Türkiye'nin katılım sağladığı topluluk programları şunlardır:
 • (Program logolarına tıklayarak ilgili program internet sayfasına erişebilirsiniz)
 •   
 • 1) Fiscalis 2013 Programı (Maliye Bakanlığı):
 • Genel amacı iç pazarın vergilendirme sisteminin ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak işlemesini sağlamak ve iyileştirmektir.

 

 •  

 • 2) Gümrük 2013 Programı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı):
 • Programın amacı gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir

 • 3) Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında Yedinci Çerçeve Programı (TÜBİTAK):
 • AB'nin sivil Ar-Ge alanındaki temel destek programıdır. Ar-Ge, Ar-Ge altyapıları ve araştırmacı destekleri de dahil olmak üzere geniş bir destek portföyü bulunmaktadır. 
 •  
 • 4) Hayatboyu Öğrenme Programı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı):
 • Topluluk düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere öğrenme faaliyetlerini yaşam boyu bir aktivite haline getirmeyi amaçlamaktadır.

 


 • 5) Gençlik Programı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı):
 • Bilgi, eğitim ve fırsatlar sağlayarak, gençlerin ve gençlik çalışanlarının çıkarları için çalışmaktadır

 • 6) Kültür Programı (Kültür ve Turizm Bakanlığı):
 • Programın genel amacı, Avrupa vatandaşlığı oluşumunu teşvik ederek ve programda yer alan ülkelerde ortak kültürel alanı temel alan sanatçılar, kültürel aktörler ve kültür kurumları arasındaki kültürel işbirliğini arttırarak Avrupalılar tarafından paylaşılan kültürel alanın geliştirilmesini sağlamaktır.

 • 7) Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (Girişimcilik ve Bilgi Toplumu) (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı):
 • Girişimcilik      -   Program, KOBİ'lerin yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünler geliştirmelerini desteklemek üzere tasarlanmıştır.
 • Bilgi Toplumu   -   Rekabetçi ve yenilikçi bir bilgi toplumunun gelişiminin hızlandırılması, tek Avrupa bilgi alanının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin topluma yaygınlaştırılması ve etkin kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.
 
 • 8) Progress Programı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı):
 • Program 5 bölümden oluşmaktadır: istihdam, sosyal koruma ve içerme, çalışma şartları, ayrımcılıkla mücadele ve çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliği.

 


 •  
 •  
 • 9) 2007-2019 Yılları İçin Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi
 • Avrupa kültürünün korunması ve Avrupa kimliğinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

 • Bu topluluk programlarina ilave olarak Türkiye Avrupa Çevre Ajansı'na da katılım sağlamaktadır.

 

  
 
 
 
 
 

Topluluk programlarına katılım ve Türkiye'nin katılım sağladığı topluluk programları ve ajanslarına dair detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

İlgili Programlarla İlgili Diğer Bağlantılar: 

HAYATBOYU ÖĞRENME VE GENÇLİK PROGRAMI/Ulusal Ajans                         
-      www.ua.gov.tr
7.ÇERÇEVE
PROGRAMI / TÜBİTAK
-      www.fp7.org.tr 
KÜLTÜR PROGRAMI / Kültür ve Turizm Bakanlığı
-      http://www.ccp.gov.tr 
REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK PROGRAMI / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
-      www.sanayi.gov.tr 
PROGRESS PROGRAMI / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
-      www.csgb.gov.tr


Güncelleme: 16/10/2017 / Hit: 17,077

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı