ENGLISH
  Güncelleme: 20/05/2011

> Gençlik Programı (YiA)

2007-2013 dönemi için öngörülmüş olan Gençlik Programı (Youth in Action), bünyesinde pek çok program ve alt faaliyet barındırmakta, en geniş anlamda 13-30 yaş arası gençlere yaygın öğrenme fırsatları sunmakta ve gençlerin kendi inisiyatifleriyle yürüttükleri proje ve faaliyetlere destek vermektedir. Program, AB sınırları içinde ve ötesinde hareketliliği, örgün olmayan eğitimi ve kültürlerarası diyalogu teşvik eder ve eğitimsel, sosyal ve kültürel geçmişine bakılmaksızın tüm gençlerin katılımını teşvik eder.


Böylece gençlerin yabancı kültürleri ve kendi kültürlerini tanımalarında ve tanıtmalarında, sosyal ve kültürel beceriler edinmelerinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda, uluslararası veya yerel projeler geliştirmelerine veya AB ülkelerinde gerçekleştirilen aktivite ve projelere katılmalarına ve ülkemizde çeşitli aktiviteler gerçekleştirmelerine imkan sunar. Gençler, gençlik kuruluşları, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve gayri resmi gençlik grupları (en az 4 genç) aracılığıyla ve birey olarak kendi faaliyetlerine uyan proje ya da aktivitelerden yararlanabilmektedirler. Programın 2007-2013 yılları için belirlenmiş bütçesi 885 milyon avrodur.

Ayrıntılı bilgi için:
Türkiye, Gençlik Programına katılmakta ve bu alandaki sorumluluğu da AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) üstlenmektedir (bağlantı için tıklayınız).

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü (bağlantı için tıklayınız

 

 


Güncelleme: 20/05/2011 / Hit: 29,995

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı