ENGLISH
  Güncelleme: 17/07/2019

Avrupa Birliği Programları

Avrupa Birliği (AB) Programları, AB politikalarının uygulama araçlarından biri olup, üye devletler arasında işbirliğini teşvik ederek, AB politikalarının hedeflerine ulaşmasını amaçlamaktadır.

Vatandaşlar, işletmeler, sivil toplum kuruluşları (STK), kamu kurumları ve üniversiteler, genel politika ve strateji öncelikleri doğrultusunda hazırladıkları projeler aracılığıyla, AB Programlarından istifade edebilmektedir. AB Programları ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesini amaçladığından, programlara yapılan başvuruların genel olarak farklı ülkelerden ortaklarla yapılması gerekmektedir.

AB Programları, çok yıllı mali çerçeve olarak adlandırılan yedi yıllık genel bütçe çerçevesinde Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in onayı ile yürürlüğe konulan kurucu mevzuata dayanarak uygulanmaktadır. Programlar, teklif çağrılarını yayımlayan Avrupa Komisyonunun ilgili genel müdürlükleri, yürütme ajansları ve/veya ulusal ajanslar tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi AB genel bütçesinden sağlanan tahsisat ile oluşturulmaktadır.

Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna yapılmakta ve bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Ülke merkezli programlar için ise, katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslara yapılan başvurular bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmekte ve projeler ajanslar aracılığıyla desteklenmektedir. Program kapsamında sağlanan desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma, bilgi paylaşımı vb.) verilmektedir.

AB Programları, AB tarafından ortaya konulan genel politika ve hedeflere uygun olarak tasarlanmaktadır. Ülkemizin katılım sağladığı 2007-2013 dönemindeki programlar, tasarlandıkları dönemde geçerli olan Lizbon Stratejisi doğrultusunda oluşturulmuştur. 2014-2020 döneminde uygulamaya konulan Programlar ise Avrupa 2020 Stratejisi hedefleri temel alınarak geliştirilmiştir.


Güncelleme: 17/07/2019 / Hit: 65,991