ENGLISH
  Güncelleme: 08/08/2012

> Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP)

Avrupa Parlementosu ve Konseyin 2006/1639/EC sayılı Karar ile kurulmuştur. Program rekabet edebilirlik ve yenilik alanlarını kapsamakta ve KOBİ(Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) ihtiyaçlarına özel önem atfedilmektedir. 1.1.2007 - 31.12.2013 dönemini kapsayan programın amacı işletmelerin rekabet gücünün artırılması, eko-yeniliği de kapsayacak şekilde yeniliğin tüm biçimlerinin desteklenmesi, sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi ve kapsayıcı bir bilgi toplumunun geliştirilmesinin hızlandırılması, ulaştırmayı da kapsayacak şekilde tüm sektörlerde yeni/yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerji verimliliğinin desteklenmesidir. Program 3 özel alt programdan oluşmaktadır:


A- Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP)
B- Bilgi Toplumu Teknolojileri Politikası Destek Programı (ICT PSP)
C- Akıllı Enerji Avrupa Programı (IEE)Program bütçesi 3,62 milyar avrodur. Program aday ülkelerin katılımına açıktır. Program bütçesinin % 60'ı Girişimcilik ve Yenilik Programına; % 20'si Bilgi Toplumu Teknolojileri Politikası Destek Programına; % 20'si Akıllı Enerji Avrupa Programına ayrılmıştır. Spesifik programlardan birine, ikisine veya programın tamamına katılma imkanı mevcuttur. Faydalanıcılara ilişkin olarak açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, ilgili mevzuatta her bir spesifik alan altında gerçekleştirilecek olan birbirinden çok farklı eylemlerden bulunmaktadır.

Eylemlerin bazıları şunlardır: KOBİ'lerin kurulması ve geliştirilmesi için finansmana erişim, işbirliği, yenilik, eko-yenilik, girişim ve yenilik kültürü, girişim ve yenilik konusunda ekonomik ve idari reform, KOBİ gelişim ve yenilik aracı, KOBİ garanti aracı, KOBİ kapasite aracı, tek Avrupa bilgi alanı, bilgiye yatırım yoluyla yenilik, kapsayıcı bilgi toplumu, enerji verimliliği ve mantıklı kullanım, yeni ve yenilenebilir kaynaklar, paylaşım, taşıma alanında enerji.

Ayrıntılı bilgi için:
Türkiye, "Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı"nın 3 alt bileşeninden 2'sine, "Girişimcilik ve Yenilik" (EIP) ve "Bilgi Toplumu Teknolojileri Politikası Destek" (ICT PSP) programlarına katılmaktadır. EIP alanındaki sorumluluğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (bağlantı için tıklayınız), ICT PSP alanındaki sorumluluğu Kalkınma Bakanlığı (bağlantı için tıklayınız) üstlenmektedir.

Avrupa Komisyonu İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü (bağlantı için tıklayınız)
Bilgi Toplumu ve Medya Genel Müdürlüğü (bağlantı için tıklayınız)
Enerji Genel Müdürlüğü (bağlantı için tıklayınız

 

Açık Çağrılar için Lütfen Tıklayınız.


Güncelleme: 08/08/2012 / Hit: 27,630

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı