ENGLISH
  Güncelleme: 20/05/2011

> Gümrük 2013 Programı

Program sayesinde ilgili kamu kurum ve kuruluş personeli, ana gümrük konuları, geliştirilmeye çalışılan projeler (karma eğitim (blended learning) kapsamında araç araması, konteynır incelemesi, yetkilendirilmiş yükümlü konularında e-öğrenme (e-learning), customs blueprints), işbirliği, kuş gribi, nakit kontrolleri vb. konular ile ilgili gerçekleştirilen seminer, toplantı ve çalışma gruplarına aktif olarak katılım sağlamaktadır. Ayrıca, bir alt program niteliğinde olan Değişim (Exchange) Programı kapsamında mevzuatta uyum sağlanmış alanlarda uygulamayı da uyumlaştırabilmek amacıyla Gümrük Müsteşarlığı personeli, diğer ülkelerin gümrük idarelerinin de kabul etmesiyle, çeşitli alanlarda incelemelerde bulunmak üzere kısa süreli ziyaretler gerçekleştirebilmekte; yine, diğer ülkelerin gümrük idaresi personelinin de incelemelerde bulunmak üzere Türk Gümrük İdarelerini ziyaret edebilmesine imkan sağlanmaktadır. Program bütçesi 133 milyon avrodur.Ayrıntılı bilgi için:
• Türkiye, Gümrük 2013 Programına katılmakta ve bu alandaki sorumluluğu Gümrük Müsteşarlığı üstlenmektedir (bağlantı için tıklayınız).
• Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (bağlantı için tıklayınız).

 


Güncelleme: 20/05/2011 / Hit: 15,709

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı