Teklif Çağrıları - AB BAKANLIĞI

Teklif Çağrıları

AB Birlik Programları altında bulunan teklif çağrılarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

COSME

Yaratıcı Avrupa

Erasmus+

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı


UFUK 2020 PROGRAMI


Ufuk 2020 Programı altında yayımlanmakta olan çağrılara Ufuk 2020 Ulusal İnternet Sitesi duyuru sayfasından ve ya Komisyon internet sayfalarından ulaşılabilmektedir.  

Duyuru: Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalında meydana gelen teknik aksaklık sebebiyle Ufuk 2020 Programı duyurularına erişimde sorun yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesiyle birlikte çalışmayan linkler aktif hale gelecektir.

AÇIK ÇAĞRILAR:

INNOSUP-02-2016 European SME innovation Associate – pilot son başvuru tarihi: 30 Haziran 2016. detay bilgi için tıklayın

Avrupa komisyonu sayfasına erişmek için tıklayınız 

sayfa başına geri dön


COSME PROGRAMI 


Kümeler Mükemmelik Programı Çağrısı, Son başvuru Tarihi: 31 Mart 2016 detaylı bilgi için tıklayınız.

  

Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı, Son başvuru tarihi: 5 Nisan 2016 detaylı bilgi için tıklayınız. 

Tasarım Odaklı Tüketim Malları Çağrısı, Son başvuru tarihi: 14 Nisan 2016 detaylı bilgi için tıklayınız.

Erken Uyarı ve İkinci Başlangıç Desteği için Avrupa Ağı Çağrısı, Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs 2016 detaylı bilgi için tıklayınız. 

KOBİ'lerin Kamu İhalelerine Erişimini Kolaylaştırma Çağrısı. Son Başvuru Tarihi: 28 Temmuz 2016 detaylı bilgi için tıklayınız. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COSME Programı altında açılan çağrılara Komisyon Duyuru Sayfasından da ulaşılabilmektedir. 

Bunun yanı sıra ihale çağrılarına buradan ulaşabilirsiniz.

sayfa başına dön


YARATICI AVRUPA PROGRAMI


2014-2020 yıllarına yönelik açılacak çağrılar için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaratıcı Avrupa Masası Türkiye internet sayfasını veya Bakanlığımız internet sayfasını takip edebilirsiniz.

Aynı zamanda, geçmiş projeler, çağrı sonuçları ve açık çağrılara ilişkin olarak Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) duyuru sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yaratıcı Avrupa Programı hakkında ayrıntılı bilgilere ve Program altında açılan çağrılara Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü internet sayfasından da ulaşılabilmektedir. 

Sektörlerarası Göçmen Entegrasyon Projeleri 2016 Çağrısı. Son başvuru tarihi: 28 Nisan 2016. Detaylı bilgi için tıklayınız.


sayfa başına dön


ERASMUS+ PROGRAMI


Erasmus+ Programı altındaki ülke merkezli çağrılar Ulusal Ajans tarafından yayımlanmaktadır. Çağrılara ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Erasmus+ Programı altındaki Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı tarafından yürütülen merkezi projelerin çağrılarına Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel- işitsel ve Kültür Yürütme Ajansı'nın web sitesinden de ulaşabilirsiniz.

Detaylar için tıklayınız.  

Teklif Çağrısı: KA3 Politika Reformu için Destek: Yenilikçi Politika Girişimleri- Eğitim, öğretim ve gençlik politkalarıyla sosyal uyumun desteklenmesi - Son Başvuru tarihi 30 Mayıs 2016 saat:1200, Brüksel

(Özellikle Suriyeli göçmenlerin eğitimi ve sosyal uyumu konusunda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların başvurusu beklenmektedir.) 

Detaylar için tıklayınız

Ana Eylem 1 - KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Bu bileşen altındaki hareketlilik faaliyetlerinin çoğunluğu için başvurular Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır.

Diğer destekler:

-Erasmus Mundus Ortak Master Programları 2016: Son Başvuru Tarihi: 18.02.2016

Ana Eylem 2 - KA2: Yenilikçilik için İşbirliği ve İyi Uygulamaların Değişimi

- Stratejik Ortaklık Projeleri için başvurular Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır.

Yüksek Öğrenim Alanında Kapasite Oluşturma: Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2016

- Bilgi Birlikleri - Sektör Becerileri Birlikleri 2016: Son Başvuru Tarihi: 26 Şubat 2016

Ana Eylem 3 - KA3: Politika Reformu Destekleri

- Avrupa YüksekÖğretim Alanı (EHEA) Reformlarının Uygulanmasına Destek: Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat 2016

- Eğitim, Öğretim ve Gençlik Alanlarında Yüksek Kamu Otoriteleri Tarafından Yönlendirilecek Avrupa Politika Deneylemesi: Son Başvuru Tarihi: 14 Nisan 2016 (ön teklif), 13 Ekim 2016 (nihai teklif)

- Gelişmiş Şeffaflık ile Beceri ve Yeterliliklerin Tanınması için Avrupa'da Kalite Güvencesi: Son Başvuru Tarihi: 29 Şubat 2016

Jean Monnet Faaliyetleri 2016: Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2016


sayfa başına dön


İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK (EaSI) PROGRAMI

 Sosyal Diyaloğa Destek Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 15 Haziran 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İşletme Temsilcilerinin Bilgilendirilmesi, Danışma ve Kararlara Katılması Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 23 Mayıs 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Emekli Aylıkları için Avrupa İzleme Servisi Pilot Aşamasının Uygulanması Teklif Çağrısı. Son başvuru tairihi: 31 Mayıs 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 Çalışan Örgütleri için Bilgilendirme ve Eğitim Tedbirleri Teklif Çağrısı. Son başvuru tairihi: 15 Mayıs 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 Kayıtdışı İstihdama ilişkin Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 12 Haziran 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 Avrupa Birliği'nde İşçilerin Başka Bir Üye Ülkede Geçici Görevlendirilmesi, İdari İşbirliği ve Bilgiye Erişimin Güçlendirilmesine ilişkin Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 9 Haziran 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Mülteciler ve sığınma isteyen kişiler ile bunların aile fertlerinin istihdam piyasasına entegrasyonu ilişkin Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 30 Mart 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

EaSI Programı altında yayımlanan çağrılara Avrupa Komisyonu internet sayfasından da ulaşılabilmektedir.

Detaylar için lütfen tıklayınız. 

sayfa başına dön 

Sayfa görüntüleme sayısı:179815
Son güncelleme tarihi: 2017-03-24 13:46:53