ENGLISH
  Güncelleme: 20/05/2011

> Kültür Programı


Kültür Programı, müzik, plastik sanatlar, görsel sanatlar, sahne sanatları (tiyatro, opera, bale, orkestralar vb gibi), kültürel miras (mutfak kültürü, mimari ve arkeolojik miras, gelenek ve görenek vb.) alanlarında geliştirilen projeleri desteklemektedir.

Program kapsamında,
- Kültürel eylemler ve işbirlikleri Avrupa vatandaşlığının ortaya çıkmasına nasıl katkı sağlayacak,
- Sanat çalışmalarının ve sanatçıların/ profesyonellerin/ kültür emekçilerinin hareketliliği, Avrupalılar tarafından paylaşılan kültür alanlarına nasıl katkıda bulunacak,
- Kültürel aktiviteler ve işbirlikleri, çeşitli etnik ve sosyal gruplar arasında köprüler kurulmasına ve bu yolla kültürlerarası diyalogun teşvik edilmesine yardımcı olacak,
- Yaratıcı ve yenilikçi kültürel eylemler, ortak olarak paylaşılan Avrupalı değerlere nasıl dayandırılacak ve Avrupa'daki kültürel zenginlikler ve farkındalıklar bağlamında kolektif kimliğin hissedilmesini teşvik edecek, proje teklifleri kabul görmektedir.

Bunun dışında, program hedeflerine uygunluk, Avrupa katma değeri (Avrupa düzeyinde birliktelik geliştirmek) yaratılmasına katkı, teklifin kalitesi vs. gibi değerlendirme kriterleri proje teklifleri değerlendirilirken göz önünde bulundurulmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için:
Türkiye, Kültür Programına katılmakta ve bu alandaki sorumluluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı üstlenmektedir (bağlantı için tıklayınız).

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü (bağlantı için tıklayınız)


Güncelleme: 20/05/2011 / Hit: 23,685

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı