ENGLISH
  Güncelleme: 23/01/2024

Programlama Daire Başkanlığı

15 Temmuz 2018 tarihli ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 62 (2) maddesi ile belirlenen Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri arasında Programlama Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilen görevler aşağıda yer almaktadır:

a) Avrupa Birliği tarafından sağlanan katılım öncesi mali yardımın stratejik planlama ve programlaması sürecini yürütmek,

b) Avrupa Birliği mali yardım anlaşmalarının hazırlanmasına katkı yapmak, müzakerelerini yürütmek ve imzalanan anlaşmaların iç onay sürecini yürütmek,

c) Merkezi olmayan yapılanma sistemi çerçevesinde Ulusal Yardım Koordinatörünün sekretarya hizmetlerini yürütmek,

ç) AB tarafından sağlanan teknik destek mekanizmasının (Taiex) programlamasının koordinasyonunu yürütmek; Katılım Öncesi Mali Yardımın eşleştirme uygulama mekanizmasının ulusal temas noktası olarak süreçlerini yürütmek,

d) IPA Çok Ülkeli Programın ülke içi koordinasyonunu sağlamak, ülkemizin bu programlardan daha fazla istifade etmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu programla ilgili olarak Avrupa Komisyonu ile iletişimi yürütmek,

e) Türkiye Yatırım Platformunun ulusal koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesi ve IPA projeleriyle (operasyonel programlarla) tutarlılık arz edecek proje portföylerinin oluşturulması sürecini takip etmek, gereken yönlendirmeleri yapmak.

 

 


Güncelleme: 23/01/2024 / Hit: 17,533

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı