ENGLISH
  Güncelleme: 19/12/2022

Birlik Programları Daire Başkanlığı

Birlik Programları Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır;

a. Avrupa Birliği Programları ve Ajanslarına katılımın genel koordinasyonunu yürütmek, bu çerçevede katılım anlaşmalarını Avrupa Komisyonu ile müzakere etmek.

b. Avrupa Birliği Programları ve Ajansları Kurulunun (ABPK) sekretaryasını yürütmek.

c. Ülkemizin katıldığı Avrupa Birliği Programları ve Ajanslarının yürütme süreçlerinin izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetleri koordine etmek.

d. Ülkemizin, katıldığı Avrupa Birliği Programları ve Ajanslarından daha fazla faydalanması için gerekli tedbirleri almak ve yürütücü kurumları tanıtım, bilinçlendirme, kapasite artırma vb. faaliyetler için teşvik etmek.

e. Avrupa Birliği Programları ile ilgili komitelere, çalışma gruplarına ve Programlar ile Ajansların yürütülmesi için kurulan diğer platformlara katılmak.

f. Ülkemizin katıldığı Avrupa Birliği Programları ve Ajanslarına yıllık katkı paylarının zamanında ödenmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak ve takibini yapmak.

g. Erasmus + Programı ve Avrupa Dayanışma Programı için Ulusal Otorite’nin sekretaryasını yürütmek ve Avrupa Komisyonuna belirli aralıklarla raporlamak.

 


Güncelleme: 19/12/2022 / Hit: 27,997

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı