ENGLISH
  Güncelleme: 18/01/2024

TAIEX

TAIEX ya da diğer adıyla Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Genel Müdürlüğü (DG NEAR) koordinasyonunda yürütülen bir kurumsal yapılanma aracıdır. TAIEX AB mevzuatının iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında faydalanıcı ülkelere uzmanlık desteği sağlar. Büyük oranda talep güdümlü olan bu mekanizma teknik yardım taleplerini yönlendirir ve sorunların kısa vadeli çözümü için en uygun uzmanlığın tedarikine katkıda bulunur. 

TAIEX hangi hizmetleri sunar?

TAIEX'in temel görevleri şunlardır:

  • Faydalanıcı ülkelerin ulusal mevzuatının AB mevzuatına uyumlu hale getirilmesi ve uyumlaştırılmış mevzuatın uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında kısa süreli uzmanlık ve danışmanlık desteği sunmak.
  • Ülkemizde AB mevzuatından sorumlu kamu çalışanlarının AB ülkelerindeki kamu kurumu uzmanlarıyla bir araya getirerek ilgili konuda uzmanlık ve tecrübe aktarımının sağlanması
  • Faydalanıcılara teknik ve iyi uygulama örnekleri sunmak.

TAIEX’ten kimler yararlanabilir?

TAIEX yardımından yararlanacak olanlar, faydalanıcı ülkelerde AB mevzuatının iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında çalışan kamu personelidir. Temel hedef gruplar şunlardır:

  • Kamu kurumlarının merkez teşkilatı
  • Sosyal tarafları temsil eden mesleki ve ticari örgütler
  • Mevzuat tercümanları ve mütercimler.

TAIEX mekanizması aşağıdaki faydalanıcı ülke gruplarını kapsamaktadır:

  • AB’ye aday ve potansiye aday ülkeler
  • Avrupa Komşuluk Politikası kapsamındaki ülkeler
  • AB’nin ortaklık ilişkisi içinde olduğu ülkeler

Türkiye'nin TAIEX Başvuruları:

Türkiye, 15 Mart 2002 tarihinde TAIEX bütçesine dahil edilmiş olup, bu tarih itibarıyla TAIEX mekanizması kapsamındaki tüm faaliyetlerin koordinasyonu Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

2002-2009 yılları arasında yapılan TAIEX başvuruları aşağıdaki linkte yer alan tabloda mevcuttur. 2010 yılından itibaren yapılan başvurular veri tabanından görülebilmektedir.

 

TAIEX Başvuruları Nasıl Yapılır?

Uzman desteği, çalışma ziyaretleri ve seminerler/çalıştaylar şeklinde sunulan TAIEX teknik desteği için yapılacak başvuruları Avrupa Birliği Başkanlığı koordine etmektedir. Başvurular 2010 yılından itibaren bir veritabanı aracılığı ile alınıp değerlendirilmektedir. TAIEX Veritabanında her yararlanıcı kurum için kullanıcı hesabı oluşturulmuştur. Veritabanını kullanmak ve başvuru yapmak için kurumunuzun TAIEX Temas Kişisi ile irtibata geçiniz. TAIEX temas kişisini bilmiyorsanız öğrenmek için taiex@ab.gov.tr adresine e-posta ile talebinizi gönderebilirsiniz.


Güncelleme: 18/01/2024 / Hit: 101,894

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı