ENGLISH
  Güncelleme: 05/09/2023

AB Başkanlığı Projeleri

Proje Uygulama Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Program ve Projelerin bir kısmı aşağıda özetlenmiş olup, daha kapsamlı bilgiye sol sütunda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

Jean Monnet Burs Programı

Türkiye’nin AB müktesebatı konusunda donanımlı beşeri sermayesine katkıda bulunmayı hedefleyen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'deki en köklü ve prestijli burs programlarından biridir.

1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşma ile oluşturulan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'de AB uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili çok çeşitli alanlarda uzman yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Jean Monnet Bursları, Türkiye'deki kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları ile üniversite öğrencileri ve üniversitelerin akademik ve idari personeline AB üyesi ülkelerde lisansüstü öğrenim görme imkânı sunmaktadır (www.jeanmonnet.org.tr).

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi V (2019-2020)

IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde hayata geçirilen Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu V (CSD-V) kapsamında Türkiye’den ve AB üyesi/AB’ye aday ülkelerden STK’ların ortaklaşa uygulayacakları 40 diyalog projesine toplam 7 milyon avro destek sağlandı. Hibe alan projeler diyalog geliştirme ve iş birliği temalarına odaklanmakla birlikte engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konularda da çalışmalar yapıyor. Projeler toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, tarım, gıda ve çevre gibi alanlarda uygulanıyor. Projelerin koordinatör faydalanıcılarının 32’si Türkiye’den, 7’si AB üyesi ülkelerden ve 1’i aday ülke statüsünde bulunan Bosna Hersek’ten. (4’ü İtalya, 2’si Yunanistan, 1’i Polonya ve 1’i Bosna-Hersek). Hibe programı kapsamındaki projelerde koordinatör faydalanıcı veya eş-faydalanıcı olmak üzere aşağıdaki ülkelerden STK’lar katılıyor.

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi

“Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi” Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II kapsamında desteklenmektedir. Toplam bütçesi 4.5 milyon avro olan projenin “teknik destek” ve “hibe”den oluşan iki bileşeni bulunmaktadır. Teknik destek bileşeninin uygulama süreci 6 Nisan 2018 tarihinde başlamıştır. Proje, Başkanlığımız koordinasyonunda Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü işbirliğinde uygulanmaktadır. Projenin teknik destek bileşeni kapsamında şehir eşleştirme/kardeş şehir uygulamalarının daha etkin yürütülmesini teminen bir takım faaliyetler düzenlenmektedir. Hibe bileşeni kapsamında 2018 yılında şehir eşleştirmeye yönelik bir teklif çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısına ilişkin değerlendirme süreci neticesinde Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmeyi ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini artırmayı amaçlayan 23 projeye 60.000 ile 130.000 avro arasında hibe desteği sağlanmıştır. Projeye ilişkin ayrıntılar www.yereldeab.org.tr/sehireslestirme adresinde yer almaktadır.

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Projesi

Proje Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II kapsamında desteklenmektedir. Toplam bütçesi 4 milyon avro olan projenin “teknik destek” ve “hibe”den oluşan iki bileşeni bulunmaktadır. Proje Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda AB Başkanlğı, Vilayetler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü işbirliğinde uygulanmaktadır. Hibe bileşenine ilişkin teklif çağrısı 10 Aralık 2021 tarihinde duyurulmuştur. 

 


Güncelleme: 05/09/2023 / Hit: 243,157

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı