ENGLISH
  Güncelleme: 01/06/2017

Sivil Toplum Diyaloğu III

 

Proje Adı:

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Projesi

Faydalanıcı:

Avrupa Birliği Bakanlığı

Uygulama Yılı:

2013 – 2016

Bütçe:

€ 9.300.000

Uygulama Yeri:

81 İl

Amaç:

Türkiye ve AB sivil toplumları arasında işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi

İçerik:

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, AB üye ülkeleri ve Türkiye sivil toplumları arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla “AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu” hibe programı 2008 yılından bu yana yürütülmektedir. Programın üçüncü aşaması olan “AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu III” hibe programı “Medya” ve “Siyasi Kriterler” olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

“Siyasi Kriterler” bileşeni altında, ayrımcılıkla mücadele, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının AB’nin siyasi konularla ilgili politikalarını daha yakından tanıması ve AB sivil toplum aktörleri ile karşılıklı deneyim paylaşımında bulunması hedeflenmektedir.

Medya kuruluşları ile medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yararlanabileceği “Medya” bileşeni ise, medya sektöründeki aktörlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Türkiye ile AB ülkelerindeki aktörler arasında sürdürülebilir diyaloğun oluşturulmasına imkan tanıyacaktır.

Siyasi Kriterler altında 39 proje, Medya bileşeni kapsamında ise 16 projeye toplam 7 milyon Avro hibe desteği sağlanmaktadır. Projelerin uygulaması 2014 yılı Ekim ayı itibarıyla başlamıştır. Söz konusu projelerin 2016 yılının Nisan ayı itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.

Proje Web Sitesi:

www.siviltoplumdiyalogu.org

 


Güncelleme: 01/06/2017 / Hit: 13,852

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı