ENGLISH
  Güncelleme: 01/06/2017

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Hibe Programı

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Hibe Programı

Türkiye'nin Avrupa kurumları ile 1995 yılında Gümrük Birliği'nin oluşturulmasına yol açan Ortaklık Anlaşmasının imzalandığı 1963 yılına kadar uzanan yakın politik ve ekonomik bağları vardır. Kurumsal olmakla beraber yerel düzeyde de gerçekleşen iki taraflı yakın etkileşim 60'lı yılların başından itibaren gerçekleşmektedir ve 1999 yılında Türkiye'nin resmen aday ülke olarak tanınmasıyla yoğunlaşmıştır. O tarihten itibaren ulusal kurumlar ve Avrupa kurumları Türkiye ile sivil toplum diyaloğu kapsamına giren iki taraflı faaliyetler geliştirmektedir.

 
Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi  

Haziran 2005 tarihinde Komisyon, Avrupa Birliği ve Aday Ülkeler arasında sivil toplum diyaloğuna ilişkin bir tebliğ kabul etmiştir. Bu tebliğ genişlemeye ilişkin konu ve meselelere değinmek amacıyla geniş anlamda Avrupa Birliği ve Türkiye'deki sivil toplum arasındaki diyaloğun geliştirilmesine yardım edecektir.

Türkiye'nin 2006 yılı Katılım Öncesi Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi (STD - I) başlıklı bir proje uygulamaya konmuştur. Bu proje "Şehirler ve Belediyeler", "Meslek Kuruluşları", "Üniversiteler" ve "Diyalog için Genç Girişimler" çerçevesinde "Gençler" arasındaki bağlantıların yoğunlaştırılmasını ve çeşitlendirilmesini amaçlayan dört adet Hibe Programı uygulaması sunmuştur. Hibe Programları AB ve aday ülkelerdeki kamuoyunun daha iyi bilgilendirilmesine katkıda bulunacak konuları hedef almıştır.

Türkiye 2001 yılı itibariyle AB'den katılım öncesi yardım almıştır. 2007 yılından sonra ise söz konusu "Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı" nın yerini hem aday ülkeler hem de aday olması muhtemel ülkeler için katılım öncesi yardım sağlayan "Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)" almıştır. IPA'nın Türkiye yardımının amacı Aralık 2004 tarihli Avrupa Konseyi kararlarında kabul edilen AB katılım öncesi stratejisini desteklemektir ve bu bağlamda üç adet hedef mevcuttur: Kopenhag siyasi kriterlerini tamamıyla yerine getirme, Topluluk Müktesebatını kabul edilmesi ve uygulanması ve AB- Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunun geliştirilmesi.

Yukarıda adı geçen Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi projesinin devamı niteliğindeki Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi- II (STD - II) başlıklı proje IPA çerçevesinde 2007 Programına dahil edilmiştir. Söz konusu bu projenin genel amacı Avrupa Birliğinin dayandığı değerler, işlevi ve politikaları ile birlikte Türk tarihi ve kültürü de dahil olmak üzere Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin daha fazla tanınması ve anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede de gelecekteki genişlemenin fırsatları ve zorlukları konusunda farkındalık oluşmasını mümkün kılmaktır.

Proje 4.2 Milyon Avro tutarında olan ve işbirliğini, ortaklıkların desteklenmesini ve Kültür ve Sanat, Balıkçılık ve Tarım konularında Türk sivil toplumları ile AB'deki benzer örgütler arasındaki diyaloğun geliştirilmesini amaçlayan Hibe Programlarının uygulamasını kapsamaktadır. Söz konusu Proje küçük ölçekli hibe fırsatları sunan Mikro Hibe Programı aracılığıyla tüm Türkiye'deki küçük ve yerel düzeydeki Sivil Toplum örgütlerine mali yardım sağlamayı da amaçlamaktadır.


Güncelleme: 01/06/2017 / Hit: 80,386

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı