ENGLISH
  Güncelleme: 21/11/2019

Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Rehberi

17 Ekim 2019 tarihli ve 30921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Başkanlığımızca “Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Amacıyla Hazırlanacak Taslaklarda Uyulacak Esaslar ve Avrupa Birliği Mevzuatına Yapılacak Atıflara İlişkin Rehber” hazırlanmıştır.

2019/22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi için tıklayınız.

Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Amacıyla Hazırlanacak Taslaklarda Uyulacak Esaslar ve Avrupa Birliği Mevzuatına Yapılacak Atıflara İlişkin Rehber için tıklayınız.

Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Tablosu için tıklayınız.

Avrupa Birliği Mevzuatına Yapılacak Atıflara İlişkin Usul için tıklayınız


Güncelleme: 21/11/2019 / Hit: 36,719

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı