ENGLISH
  Güncelleme: 26/06/2014

> Gümrükler 2020

Program sayesinde ilgili kamu kurum ve kuruluş personeli, ana gümrük konuları, geliştirilmeye çalışılan projeler (karma eğitim (blended learning) kapsamında araç araması, konteynır incelemesi, yetkilendirilmiş yükümlü konularında e-öğrenme (e-learning), customs blueprints), işbirliği, kuş gribi, nakit kontrolleri vb. konular ile ilgili gerçekleştirilen seminer, toplantı ve çalışma gruplarına aktif olarak katılım sağlamaktadır. Ayrıca, ülkemizden personel, diğer ülkelerin gümrük idarelerinin de kabul etmesiyle, çeşitli alanlarda incelemelerde bulunmak üzere kısa süreli ziyaretler gerçekleştirebilmekte; yine, diğer ülkelerin gümrük idaresi personelinin de incelemelerde bulunmak üzere Türk Gümrük İdarelerini ziyaret edebilmesine imkan sağlanmaktadır. Program bütçesi 547 milyon Avrodur.

Gümrükler 2020 Programı Kurucu Kararı


Güncelleme: 26/06/2014 / Hit: 26,939

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı