ENGLISH
  Güncelleme: 24/07/2019

2014-2020 Dönemi

Avrupa Birliği (AB) Programları, AB politikalarının önemli uygulama araçlarından birisi olup, üye devletler arasında işbirliğini teşvik ederek, eğitim, gençlik, bilim ve araştırma gibi önemli politika alanlarında, AB düzeyinde belirlenen hedeflere ulaşılmasını amaçlamaktadır.

Vatandaşlar, işletmeler, sivil toplum kuruluşları (STK), kamu kurumları ve üniversiteler, genel politika ve strateji öncelikleri doğrultusunda hazırladıkları projeler aracılığıyla, AB Programlarından istifade edebilmektedir. AB Programları ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesini amaçladığından, programlara yapılan başvuruların genel olarak farklı ülkelerden ortaklarla yapılması gerekmektedir.

AB Programları, çok yıllı mali çerçeve olarak adlandırılan yedi yıllık genel bütçe çerçevesinde Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in onayı ile yürürlüğe konulan kurucu mevzuata dayanılarak uygulanmaktadır. Programlar, teklif çağrılarını yayımlayan Avrupa Komisyonunun ilgili genel müdürlükleri, yürütme ajansları ve/veya ulusal ajanslar tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi, AB üyesi ülkeler için AB genel bütçesinden sağlanan tahsisat ile katılımcı ülkelerin ödedikleri katılım paylarından oluşmaktadır.

Programların önemli bir bölümü merkezi çağrılar kapsamında yönetilmekte olup, başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna yapılmakta ve bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Ülke merkezli çağrılarda ise, katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslara başvurular yapılmakta, projeler yine bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmekte ve değerlendirmeyi geçen projeler ajanslar aracılığıyla desteklenmektedir. Program kapsamında sağlanan desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma, bilgi paylaşımı vb.) verilmektedir.

AB’de, 2014-2020 döneminde toplam 22 Program uygulanmakta, ülkemiz bunlar arasından 7 Programa katılım sağlamaktadır. Mevcut dönemde, katılım sağlanan Programların toplam bütçesi 97 milyar avrodur.

 

AB Programı

Uygulayıcı veya Koordinatör Kurum

Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor (Erasmus+) Programı

Türkiye Ulusal Ajansı

Avrupa Dayanışma Programı

Türkiye Ulusal Ajansı

 

Araştırma ve Yenilik (Ufuk 2020) Programı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK)

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Fiscalis 2020 Programı

Maliye Bakanlığı

Gümrükler 2020 Programı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Sivil Koruma Mekanizması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

 

2014-2020 yıllarında Türkiye'nin katılım sağladığı AB Programları

  1. Erasmus+
  2. Ufuk 2020
  3. Customs 2020
  4. Fiscalis 2020
  5. COSME
  6. İstihdam ve Sosyal Yenilik
  7. Sivil Koruma Mekanizması
  8. Avrupa Dayanışma Programı

 

 

 


Güncelleme: 24/07/2019 / Hit: 80,794

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı