ENGLISH
  Güncelleme: 04/08/2011

* Brüksel Merkezli Projeler

Valiliğimiz Proje Destek Ofisi tarafından Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (European Commission, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) Eğitim ve Öğretimde Avrupa İşbirliğinin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı kapsamında, "Lifelong Learning For Social Inclusion (Sosyal İçerme İçin Hayat Boyu Öğrenme) adlı bir proje sunulmuştur.

Projenin genel hedefi, hayatboyu öğrenmeye katılımı ve bu konudaki farkındalığı arttırmak, özellikle sosyal dışlanmışlık yaşayan gruplara yönelik kapsayıcı ve tutarlı bir hayat boyu öğrenme stratejisi oluşturmak ve uygulamaktır. Projenin bütçesi 118.000 Euro'dur.

Projenin yerel ortakları; Kırıkkale Belediyesi, Kırıkkale Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl Müftülüğü, Kadın Platformu Derneği, Engelliler ve Dostları Derneği'dir.


Güncelleme: 04/08/2011 / Hit: 10,749

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı